Regulatorisk

Avsiktsförklaring om ny delägare i Klövern – avser investera cirka 4 350 mkr

Klöverns ägare, Corem Property Group, ALM Equity, och Broskeppet Bostad, har idag ingått en avsiktsförklaring med en internationell investerare om att denna avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern, till ett värde om cirka 1 350 mkr.

Därtill avser den internationella investeraren att investera upp till 3 000 mkr i nyemissioner i Klövern för att finansiera byggnation av planerade projekt, och i det fall komma att äga drygt 51 procent av aktierna i Klövern.

Affären möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om cirka 24 000 bostäder och därmed ambitionen att bli ett av Sverige största bostadsbolag.

Affären är planerad att ingås under andra kvartalet 2023.