Affärsmodell och strategi

Klövern ska skapa högsta möjliga värdetillväxt genom transaktioner, utveckling och långsiktig förvaltning av bostadsfastigheter.

Detta gör vi genom:

  • Utveckla vår attraktiva portfölj av bostäder i framförallt tillväxtregionerna Stockholm och Mälardalen.
  • Hållbarhet genomsyrar hela vår affär från planering till förvaltning – hur vi är och uppfattas som bolag.
  • Stort engagemang och kontroll över hela processen, från ritbord till hyresgästens vardag vilket säkrar hög kvalitet med hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
  • Erbjudande av smarta lösningar såsom tilläggstjänster som gör boendet mer attraktivt.
  • Utveckla och optimera fastighetsportföljen genom strategiska transaktioner för långsiktig värdetillväxt.
  • Kundnära och kostnadseffektiv förvaltning med digitala lösningar för ökad kundnöjdhet och stabila kassaflöden för Klövern.