Affärsmodell och strategi

Klövern ska skapa högsta möjliga värdetillväxt genom transaktioner, utveckling, försäljning och förvaltning av bostadsfastigheter.

Detta gör vi genom:

  • Utveckla och erbjuda attraktiva bostäder till våra kunder både som hyresrätter och som bostadsrätter, framförallt i tillväxtregionerna Stockholm, Mälardalen och Göteborg.
  • Hållbarhet genomsyrar hela vår affär från planering till försäljning och förvaltning. Vi ska visa vägen och leda branschen mot en klimatneutral utveckling.
  • Stort engagemang och kontroll över hela processen, från ritbord till den boendes vardag vilket säkrar hög kvalitet med hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
  • Långsiktiga och täta relationer till våra leverantörer bidrar till en effektiv process och möjlighet att ständigt lära och förbättra våra produkter, vårt sätt att arbeta och driva utvecklingen framåt.
  • Driva konkret innovation och utveckling i branschen genom att ständigt sträva efter att vara bättre än branschstandard och utmana gamla beprövade sanningar.
  • Utveckla och optimera fastighetsportföljen genom strategiska transaktioner för långsiktig värdetillväxt.
  • Kundnära och kostnadseffektiv förvaltning med digitala lösningar för ökad kundnöjdhet och stabila kassaflöden för Klövern.