Rapporter och presentationer

Här hittar du Klöverns finansiella rapporter samt års- och hållbarhetsredovisningar.

Här kan du läsa årsredovisningen för 2023.
Här kan du läsa pressmeddelandet.

Här kan du läsa årsredovisningen för 2022.
Här kan du läsa pressmeddelandet.