Hållbarhet är en del av vårt DNA

​Hållbarhet ska genomsyra alla delar av Klövern – hur vi tänker, hur vi jobbar, hur vi agerar och hur vi kommunicerar. Vi ska vara ledande inom hållbarhet med fokus på positiv social påverkan och minskad klimatpåverkan. ​

Vi vill skapa maximal positiv påverkan i samhället och minimal negativ inverkan på planeten. Vi strävar efter att vara det bostadsutvecklingsbolag som är tankeledare inom hållbarhet och leder branschen mot nettonoll CO2-utsläpp. Genom våra bostäder och vår storlek som bolag kan vi påverka omvärlden och tillföra nya sociala värden i närområdet såväl som i samhället.

Innovation är en viktig drivkraft för att möjliggöra konkreta förändringar. Vi arbetar utifrån ”90/10-principen” i allt vi gör, där 90 procent av projekten ska vara 10 procent mer hållbara än standard i branschen och 10 procent av projekten ska vara 90 procent mer hållbara – våra så kallade ”Earth Shot” och ”Social Impact Shot”. Höga krav på marknadsmässig efterfrågan, skalbarhet och lönsamhet är grundläggande kriterier för all bostadsutveckling​.

Vi gör det genom​

 • att bygga bostäder som tillför kvaliteter för de boende, kvarteret och lokalsamhället​
 • ett konsekvent miljö- och klimattänk i hela verksamheten som skapar effektivitet i arbetssätt och processer ​
 • långsiktiga samarbeten med leverantörer och en gemensam målbild som leder till kostnadseffektivitet och skalbarhet​
 • innovativa spjutspetsprojekt som flyttar gränserna för vad branschen kan åstadkomma​​

Vi är övertygade om att en organisation som präglas av engagemang och jämlikhet tillsammans med en tydlig struktur och mandat ger de bästa förutsättningarna för att individer ska kunna växa, det bästa affärsmannaskapet och utrymme för innovationskraft.​

ÖVERGRIPANDE MÅL 

 • Leda branschen mot nettonoll CO2-utsläpp och själva nå nettonoll för bostäder i förvaltning och årligen reducera utsläppen i nyproduktion med 20% till 2030.
 • Vara fastighetsbranschens bästa arbetsgivare
 • Skapa positiv social förändring genom vårt sätt att agera som bolag, bostadsutvecklare och samarbetspartner

Teresa Mattisson
Hållbarhetschef

070-621 21 32
teresa.mattisson@klovern.se

Vårt ansvar för klimatet

Klöverns ansvar för miljön och klimatet handlar om att utveckla, bygga och förvalta fastighetsportföljen hållbart över tid. Klöverns inriktning i miljö- och klimatarbetet är:

 • Bygga med mindre klimatpåverkan
 • Arbeta med livscykelanalys och cirkulära byggmetoder
 • Ställa höga krav på byggnadernas energi- och materialanvändning
 • Miljöcertifiera nyproduktion

Läs mer här

Ansvarsfullt ägande

Hållbarhet är en integrerad del av Klöverns affärsmodell och vi arbetar med hållbarhetsstyrning och efterlevnad på alla nivåer; som bolag, som fastighetsägare och som fastighetsutvecklare. Klöverns arbete för ett ansvarsfullt ägande omfattar:

 • Långsiktigt värdeskapande
 • Anti-korruption och mänskliga rättigheter
 • Hantering av klimat- och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter
 • Transparens i kommunikation och rapportering
 • Hållbar och grön finansiering
 • Hållbara inköp och hållbar leverantörskedja

Läs mer här

Hållbara hem

Klöverns sociala ansvar omfattar att bidra till en mer levande och hållbar stad, allas lika möjligheter till ett bra och prisvärt boende, samt att vara en bra arbetsgivare och samarbetspartner. Klöverns fokus inom social hållbarhet omfattar:

 • Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden
 • Skapa attraktiva och trygga hem och platser
 • Bidra till lokala samarbeten för social hållbarhet

Läs mer här

Hållbar byggbransch

Centralt för Klöverns samhällsansvar är samverka och bidra till en hållbar byggbransch. Klöverns mål är att på olika sätt motverka svartarbete och kriminalitet:

 • Arbeta mot fusk och kriminalitet i byggbranschen
 • Följa upp alla betydande leverantörer utifrån uppförandekod
 • Arbeta för schyssta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö i hela byggbranschen
 • Bidra till hälsosamma och olycksfria arbetsmiljöer för medarbetare och entreprenörer

Läs mer här