Regulatorisk

Rickard Langerfors ny VD för Klövern

Rickard Langerfors blir ny VD på bostadsbolaget Klövern per den 11 september och ersätter nuvarande VD, Patrik Mellgren. Rickard Langerfors kommer närmast från Nrep, Klöverns nya majoritetsägare.

”Jag ser fram emot att utveckla och expandera Klövern med dess utmärkta byggrättsportfölj, kompetenta personal med goda strukturer och skapa avtryck i stadsbilden och med ett stort fokus på hållbarhet", säger Rickard Langerfors tillträdande VD för Klövern.

Rickard Langerfors är för närvarande chef för Nreps bostadsutveckling i Sverige. Han har tidigare varit vice VD för Magnolia Bostad och även arbetat i ledande positioner på Skanska och HSB.

”Jag vill verkligen tacka Patrik Mellgren för ett fantastiskt jobb med att utveckla Klövern till ett attraktivt bostadsbolag med en unik position på bostadsmarknaden", säger Rickard Langerfors.

Klövern har avropat byggstart för 800 lägenheter under hösten. Målsättningen framåt är att byggstarta mellan 2 000 och 3 000 lägenheter per år.

”Jag är stolt över allt det som jag tillsammans med teamet på Klövern har lyckats åstadkomma de senaste åren. I en utmanande marknad har vi skapat ett välstrukturerat bostadsbolag och framgångsrikt förädlat byggrätter för 24 000 bostäder. Med finansiering säkrad via Nrep kan Klövern bli en av de mest framträdande bostadsaktörerna på den svenska marknaden under de kommande åren", säger Patrik Mellgren.

Om Nrep. Nrep är en ledande fastighetsinvesterare som förvaltar 8 miljoner kvadratmeter fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Nrep är en del av investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Läs mer på www.nrep.se