Hållbara hem för framtiden

Kraven på hållbara val blir allt större. Samtidigt blir vi allt fler som behöver någonstans att bo.

Vi på Klövern vill bidra med lösningar och visa vägen för hållbar utveckling. Vi vill skapa positiv social förändring genom vårt sätt att agera som bolag, bostadsutvecklare och samarbetspartner.  Genom att bygga bostäder som tillför kvaliteter för de boende, kvarteret och lokalsamhället. Med en holistisk syn på ditt boende med största hänsyn till platsens förutsättningar.

Hållbara hem optimerade för hur människor vill leva idag och för en hållbar framtid.

Värdegrund

Engagemang

Engagemang för våra uppdrag, våra kunder och för varandra är centralt för oss och för att vi ska uppnå vårt långsiktiga mål om att bli Sveriges största och smartaste bostadsbolag.

Smartness

Att agera smart innebär för oss att tänka och agera med ett resurssnålt och holistiskt synsätt, med största hänsyn och respekt till människor och platser.

Värdeskapande

Värdeskapande är viktigt för oss. Vi ska skapa värde för våra kunder, aktieägare och varandra.