Början på något stort

Klövern är ett bostadsbolag med erfarna medarbetare och en attraktiv fastighetsportfölj som kommer från våra ägare Corem Property Group och ALM Equity. Klövern tillträdde fastigheterna den 28 april 2022.

Den 30 maj förvärvade vi närmare 500 hyresbostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen av fastighetsbolaget Broskeppet. Affären genomfördes som en apportemission.

Sedan den 30 maj ägs Klövern till 49 procent av Corem Property Group, till 46 procent av ALM Equity och till 4 procent av Broskeppet Bostad. Ägarna avser att börsnotera det gemensamma bolaget på Stockholm Nasdaq. Vårt varumärke har vi tagit över från det kommersiella fastighetsbolaget Klövern efter att bolaget köpts upp av Corem Property Group.

Välkommen att följa Sveriges nya bostadsbolag Klövern på vår resa mot att bli Sveriges största och smartaste bostadsbolag!