Början på något stort

Klövern är ett bostadsbolag med erfarna medarbetare, en attraktiv fastighetsportfölj och kapitalstarka huvudägare.

Vår fastighetsportfölj med byggrätter för 18 000 bostäder kommer från våra grundare Corem Property Group och ALM Equity. Klövern tillträdde fastigheterna den 28 april 2022.

Den 30 maj 2022 förvärvade vi närmare 500 hyresbostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen av Broskeppet Bostad. Affären genomfördes som en apportemission.

Våra medarbetare kommer i huvudsak från våra grundare och vår nya huvudägare, fastighetsinvesteraren Nrep. Per den 17 augusti 2023 blev Nrep majoritetsägare i Klövern. Övriga ägare är Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad.

Vårt varumärke har vi tagit över från det kommersiella fastighetsbolaget Klövern efter att bolaget köpts upp av Corem Property Group.

Välkommen att följa Sveriges nya bostadsbolag Klövern på vår resa mot att bli ett av Sveriges ledande fastighets- och utvecklingsbolag som leder vägen för en hållbar utveckling.