Bolagsstyrning

Bolagsstyrning omfattar de beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget. Bolagsstyrningen i Klövern har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer och självreglering. Transparens i informationsgivning är även en viktig komponent.

Tillämpar svensk kod för bolagsstyrning

Klövern tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Klöverns implementering av Koden innebär bland annat genomgång av beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget.