Patrik Essehorn
Styrelseordförande

Född
1967

Utbildning
Jur. kand.

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Managing Partner och styrelseledamot i Walthon Advokater AB

Tidigare erfarenhet
Styrelseledamot i A Group of Retail Assets AB. Styrelseordförande i JR Markteknik AB. Delägare i MAQS Advokatbyrå

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Joakim Alm
Styrelseledamot

Född
1961

Utbildning
Ekonomistudier vid Uppsala Universitet

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Grundare, styrelseledamot och VD i ALM Equity AB, styrelseordförande i Skarnvest AB samt styrelseledamot i Svenska Nyttobostäder AB

Tidigare erfarenhet
Grundare, styrelseledamot och VD i gratistidningarna Bargain Pages Ltd, England, Admag Holding, Indien, och Admag Holding Australien samt affärsutvecklare på Interline Phone

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Eva Landén
Styrelseledamot

Född
1965

Utbildning
Civilekonom

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Verkställande direktör i Corem Property Group AB (publ) och styrelseordförande Specialfastigheter Sverige AB (publ)

Tidigare erfarenhet
CFO och vice ordförande i Corem Property Group, CFO Bonnier Cityfastigheter, revisor PwC samt styrelseledamot i Klövern AB (publ)

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot

Född
1989

Utbildning
Ekonomiexamen, Cass Business School

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
VD Flat Capital AB (publ), styrelseledamot i Svenska Nyttobostäder AB och MJW Invest AB

Tidigare erfarenhet
Equity Capital Markets/ Investment Banking SEB Stockholm. Aktiemäklare SEB, London

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Maria Wideroth
Styrelseledamot

Född
1967

Utbildning
Jur.kand 1994

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå, styrelseordförande i Alm Equity AB (publ), Kakel Max AB (publ) och Frentab AB

Tidigare erfarenhet
Advokat på Alfa Advokatbyrå samt Lex Advokatbyrå

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Johan Unger
Styrelseledamot

Född
1961

Utbildning
Civilekonom Uppsala Universitet

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Alm Equity AB. Driver egen verksamhet inom investeringar

Tidigare erfarenhet
Chef för Corporate Finance på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB  samt revisor på Arthur Andersen & Co

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Katarina Bolander Apazidis
Styrelseledamot

Född
1974

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Fastighets AB Förvaltaren, Chef Affärsutveckling & Finans

Tidigare erfarenhet
Departementssekreterare på Utrikesdepartementet, koncerncontroller på Akelius Residential Property AB, vice redovisningschef Norden och chef för finanical control på Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Stockholm
Analytiker på Post- och telestyrelsen, Assistant Manager inom revision, PwC

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.