Styrelse

Petri Valkama
Styrelseordförande

Född
1984

Utbildning
Civilingenjör (MSc)

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Partner & Deputy CIO, Nrep, Styrelseordförande, 7R SA

Tidigare erfarenhet
Partner Nrep med ansvar för bostäder, McKinsey & Co

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Patrik Essehorn
Styrelseledamot

Född
1967

Utbildning
Jur. kand.

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Managing Partner och styrelseledamot i Walthon Advokater AB

Tidigare erfarenhet
Styrelseledamot i A Group of Retail Assets AB. Styrelseordförande i JR Markteknik AB. Delägare i MAQS Advokatbyrå

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Joakim Alm
Styrelseledamot

Född
1961

Utbildning
Ekonomistudier vid Uppsala Universitet

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Grundare, styrelseledamot och VD i ALM Equity AB, styrelseordförande i Skarnvest AB samt styrelseledamot i Svenska Nyttobostäder AB

Tidigare erfarenhet
Grundare, styrelseledamot och VD i gratistidningarna Bargain Pages Ltd, England, Admag Holding, Indien, och Admag Holding Australien samt affärsutvecklare på Interline Phone

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Rickard Dahlberg
Styrelseledamot

Född
1973

Utbildning
MSc, Real Estate, Finance, Cass Business School, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Nrep, Diverse styrelseuppdrag/uppdrag via bolag inom Nrep samt inom South Bay Holding AB gruppen

Tidigare erfarenhet
Medgrundare, partner, styrelseledamot och ägare Nrep, Projektchef JV’s, Finansiering & transaktioner, GE Capital Real Estate, Ledande positioner på Cushman & Wakefield/DTZ Capital Market

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Sebastian Vallgårda
Styrelseledamot

Född
1984

Utbildning
Cass Business School (M.Sc)
Kungliga Tekniska Högskolan (B.Sc)

Andra uppdrag/styrelseuppdrag
Transaktionschef bostäder, Nrep

Tidigare erfarenhet
Transaktionskonsult, Savills

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.