Organisation

Klövern är på god väg att bli ett av Sveriges ledande bostadsbolag med byggrätter för 18 000 bostäder. För att säkra en stark och hållbar tillväxt som fastighets- och utvecklingsbolag avser vi att växa organisationen från dagens cirka 25 medarbetare.

Med Nrep som huvudägare tillsammans med ALM Equity och Corem Property Group har vi fått in stort kunnande inom bostadsutveckling, projektutveckling, försäljning och förvaltning i ledning och projektorganisation. Med detta som bas rekryterar vi med siktet inställt på att bli branschens bästa arbetsgivare.