Organisation

Klövern är på god väg att bli ett av Sveriges största bostadsbolag med byggrätter för 24 000 bostäder. Därför kan det vara lite förvånande att vi som jobbar här inte är fler än 25 personer. Varje individ räknas verkligen.

Vi har en mycket erfaren och kunnig ledning samt en framgångsrik förvaltnings- och projektorganisation. I dagsläget är vår tyngdpunkt projektutveckling med stort kunnande från ALM Equity. I takt med att vi färdigställer våra bostäder blir förvaltningsorganisationen allt viktigare, där Corem Property Group bidrar med stor erfarenhet.