Lediga lokaler

Butik/kontorslokal i nybyggda Skeppet.

- Unikt tillfälle att hyra lokal i ett av Karlstads hetaste läge. Stora skyltfönster ut mot kajkanten. Fri tillgång till 6st konferensrum i varierande storlek, beläget i entréplan. Matsal högst upp på våning 5 med stor takterrass. Samt omklädningsrum med dusch och vilorum.
Lokalarea ca. 221 m2
Adress: Tullhusgatan 1 Karlstad
Miljö-certifierad
Nybyggt
Konferens

Kontorslokal med bästa skyltläge i Vinst...

I denna lokal har man alla möjligheter att skapa ett flexibelt och dynamiskt kontor med mixad planlösning. - Fastigheten är strategiskt belägen vid en av de två infarterna till Vinsta i Vällingby och har ett mycket bra skyltläge mot Bergslagsvägen. Bottenvåning innehåller butiksl [...]
Lokalarea ca. 2350 m2
Adress: Siktgatan 1 Vällingby

First office Stockholm City

Representativt kontorsrum i nytt kontorshotell med attraktivt läge på Klarabergsvägen 35. Vi erbjuder modernt möblerade kontorsrum med fullservice! - Mitt i Stockholms city, på Klarabergsgatan 35, kan vi stolt meddela att vi i mars 2018 öppnar ett helt nytt kontorshotell i absoluta [...]
Lokalarea ca. 25 m2
Adress: Klarabergsgatan 35 Stockholm
Aktuellt

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 25 januari 2018 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med ett slutligt förfall i februari 2021.

Klövern hade per den 8 mars 2018 ett totalt innehav av 47 095 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 5,05 procent av totalt antal registrerade aktier och 2,94 procent av totalt antal röster. Förvärven av egna aktier har skett i enlighet med beslut på årsstämma den 26 april 2017.

Efter att 163 809 stamaktier av serie A under februari månad omvandlats till stamaktier av serie B uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 28 februari 2018 till 932 437 980, varav 74 389 011 stamaktier av serie A, 841 604 969 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 26 februari 2018 och avslutas den 26 mars 2018. Observera att komplett anmälningssedel måste vara Swedbank AB tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 mars 2018.

Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Köpenhamn för ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 1 440 miljoner DKK. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 31 000 kvm och cirka 10 000 kvm garage, är näst intill fullt uthyrd, med Codan som ankarhyresgäst.

Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017. Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under året har vi genomfört transaktioner omfattande 81 fastigheter och sedan halvårsskiftet 2016 har vi sålt 66 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 57 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Klövern på 98 sekunder
Klövern ger dig

Lokal närvaro

Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov.

Egen förvaltning

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang.

Brett utbud av lokaler

Med vår geografiska spridning kan vi erbjuda lokaler på ett flertal orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler.

Hållbart tänkande

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.