Bokslutskommuniké 2017

Ett starkt resultat i kombination med strategiska förvärv och fortsatt renodling

Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017. Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent.
Lediga lokaler

Var med och skräddarsy ditt kontor från ...

Ljust och modernt kontor som anpassas utifrån era behov. - I Time Building erbjuder vi en lokal där ni är med och väljer utformning och standard från början. Fastigheten är totalrenoverad under 2016 och lokalytorna iordningsställs direkt åt hyresgästen.
Lokalarea ca. 523 m2
Adress: Kistagången 12 Kista

Butik/kontorslokal i nybyggda Skeppet.

- Unikt tillfälle att hyra lokal i ett av Karlstads hetaste läge. Stora skyltfönster ut mot kajkanten.
Lokalarea ca. 221 m2
Adress: Tullhusgatan 1 Karlstad
Miljö-certifierad
Nybyggt
Konferens

Elverket - Nyköpings roligaste kontor

Arbeta smart i snygga lokaler som ger energi. Hyr en arbetsplats! - Hyr på Elverket! Låt oss presentera framtidens kontorshotell enligt konceptet "Co-work" i Nyköping. En plats där människor och tankar möts. Hyr en arbetsplats och ta del av en gemensam och kreativ miljö med stora mö [...]
Lokalarea ca. 0 m2
Adress: Västra Kvarngatan 62 NYKÖPING
Service
Restaurang
Nybyggt
Konferens
Aktuellt

Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Köpenhamn för ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 1 440 miljoner DKK. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 31 000 kvm och cirka 10 000 kvm garage, är näst intill fullt uthyrd, med Codan som ankarhyresgäst.

Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017. Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under året har vi genomfört transaktioner omfattande 81 fastigheter och sedan halvårsskiftet 2016 har vi sålt 66 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 57 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien eller USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet...

Klövern har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall i februari 2021.

Klövern på 98 sekunder
Klövern ger dig

Lokal närvaro

Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov.

Egen förvaltning

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang.

Brett utbud av lokaler

Med vår geografiska spridning kan vi erbjuda lokaler på ett flertal orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler.

Hållbart tänkande

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.