Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt följa upp hur webbplatsen används. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår cookie policy. Läs mer om cookies här

Lediga lokaler

Derbyvägen 6B, Malmö

214 m2
Väldisponerat kontor som erbjuder både cellkontor och kontor i öppet landskap. - Lugnt läge vid inre Ringväg och Amiralsgatan med närhet in till city! Lokalen är fördelad på ett stort, ljust konferensrum, fyra kontorsrum och öppet kontorslandskap. Fönster i tre väderstreck ge [...]

Kistagången 12, Kista

1000 m2
Ljus och yteffektiv lokal i Time Building - Kistas mest centrala kontor. - Time Building erbjuder effektiva lokalytor i Kistas mittpunkt. En bemannad reception hjälper och bistår husets hyresgäster och besökare. Grön el, energioptimering och källsortering är standard i byggnaden. En [...]

Stationsgatan 14, 16, 18, LINKÖPING

314 m2
- I direkt anslutning till Östra länken vid Braskens Bro finns denna butikslokal med lättillgänglig kundparkering och mycket goda skyltmöjligheter. Lokalen saknar dock lagerinlastning och lämpar sig därför bra som showroom eller butik med lättare varuhantering, alternativ publikt k [...]
Aktuellt

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 27 mars 2018 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall i april 2022.

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 26 april 2018 fattades bland annat följande beslut.

Klövern redovisar ett stabilt resultat för 2018 års första kvartal, samtidigt som projektverksamheten har fortsatt att utvecklas väl och etablering har skett i Köpenhamn genom två stora förvärv.

Genom pressmeddelande den 9 februari 2018 kl. 18:30 CET offentliggjorde Klövern AB (publ) ("Klövern"), för sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige ABs, org.nr 556473-1213, ("Budgivaren") räkning, ett kontant budpliktsbud i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 november 2017 ("Takeover-reglerna") till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Tobin Properties") att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Budgivaren.

Klövern på 90 sekunder
Klövern ger dig

Lokal närvaro

Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov.

Egen förvaltning

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang.

Brett utbud av lokaler

Med vår geografiska spridning kan vi erbjuda lokaler på ett flertal orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler.

Hållbart tänkande

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.