Lediga lokaler

Kontor högst upp med egen terrass i söde...

Utmärkt skyltläge mot Söderleden och E6 - Kontor på ca 990 kvm med stora möjligheter att påverka planlösning och ytskikt efter eget behov och önskemål. Egen terrass i direkt anslutning till lokalen.
Lokalarea ca. 990 m2
Adress: Argongatan 2 D Mölndal
Motorvägs-påfart
Restaurang
Färdmedel

Nytt First Office kontorshotell i Kungsporten

- I Klöverns bestånd i Boländerna öppnar First Office ett nytt kontorshotell. First Office erbjuder modernt inredda privata kontorsrum där du kan arbeta ostört och effektivt. Samtidigt blir du en del av ett nätverk med likasinnade där du har möjlighet att skapa värdefulla relatione [...]
Lokalarea ca. 35 m2
Adress: Kungsängsvägen 27 UPPSALA

Trevligt kontor i Pronova

Kontorslokal, ljus och fin med några småkontor blandat med storrum och öppna ytor. - Kontor med vackra fönster och rikt ljusinsläpp. Lokalen behöver ett litet ansiktslyft och här har Du goda möjligheter att påverka. Idag finns ett antal små kontor i kombination med större öppna ytor [...]
Lokalarea ca. 552 m2
Adress: Korsgatan 2 NORRKÖPING
Aktuellt

Klövern AB (publ) ("Klövern") offentliggör härmed, för sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige ABs, org.nr 556473-1213, ("Budgivaren") räkning en erbjudandehandling avseende det kontanta budpliktsbud som Budgivaren den 9 februari 2018 kl. 18:30 CET lämnade i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 november 2017 ("Takeover-reglerna") till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Tobin Properties") att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Budgivaren.

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 26 februari 2018 och avslutas den 26 mars 2018. Observera att komplett anmälningssedel måste vara Swedbank AB tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 mars 2018.

Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Köpenhamn för ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 1 440 miljoner DKK. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 31 000 kvm och cirka 10 000 kvm garage, är näst intill fullt uthyrd, med Codan som ankarhyresgäst.

Klövern redovisar ett solitt resultat för 2017. Resultatet före skatt om 3 211 mkr motsvarar en ökning med 17 procent. Vi har fortsatt vårt arbete med att fokusera fastighetsportföljen till de starkaste tillväxtregionerna. Under året har vi genomfört transaktioner omfattande 81 fastigheter och sedan halvårsskiftet 2016 har vi sålt 66 fastigheter, samtidigt som vi förvärvat 57 fastigheter och haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Klövern på 98 sekunder
Klövern ger dig

Lokal närvaro

Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov.

Egen förvaltning

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang.

Brett utbud av lokaler

Med vår geografiska spridning kan vi erbjuda lokaler på ett flertal orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler.

Hållbart tänkande

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.