Årsstämma 2018
Klövern AB (publ) håller årsstämma den 26 april 2018, kl. 11.00, Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna. Inregistrering inleds kl. 10.00. Välkommen med din anmälan senast den 20 april.
Lediga lokaler

Kistagången 12, Kista

523 m2
Ljust och modernt kontor som anpassas utifrån era behov. - I Time Building erbjuder vi en lokal där ni är med och väljer utformning och standard från början. Fastigheten är totalrenoverad under 2016 och lokalytorna iordningsställs direkt åt hyresgästen.

Vattenverksvägen 47, Malmö

210 m2
En ytterst trevlig och välplanerad kontorslokal på ett bra läge i bottenplan med fin entré. - Smart planerad lokal som passar de flesta företag. Du kommer in till lokalen genom det moderna trapphuset. Befintlig planlösning är i huvudsak öppen i kombination med ett fåtal mindre konto [...]

Slottsgatan 116, Norrköping

20 m2
20 kvm eget kontor med tillgång till gemensam yta. Pris 5500 kr/månad - Trivsamt och modernt kontorshotell mitt i Norrköpings mest expansiva område. Kontorshotell är en bra lösning till dig som är egenföretagare eller är ute efter att få lite social umgänge.Tillgång till gäst-wifi, [...]
Aktuellt

Genom pressmeddelande den 9 februari 2018 kl. 18:30 CET offentliggjorde Klövern AB (publ) ("Klövern"), för sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige ABs, org.nr 556473-1213, ("Budgivaren") räkning, ett kontant budpliktsbud i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 november 2017 ("Takeover-reglerna") till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, ("Tobin Properties") att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Budgivaren.

Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, håller årsstämma den 26 april 2018, kl. 11.00, Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna. Inregistrering inleds kl. 10.00.

Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall i april 2022.

2017 var ett mycket bra år för Klövern. Resultatet före skattuppgick till 3,2 miljarder kronor vilket motsvarar en ökningmed 17 procent. Vi har fortsatt arbetet med att fokusera fastighetsportföljentill de starkaste tillväxtregionerna samtidigtsom vi haft en fortsatt hög takt i projektutvecklingen.

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 25 januari 2018 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 2 500 mkr. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med ett slutligt förfall i februari 2021.

Klövern på 90 sekunder
Klövern ger dig

Lokal närvaro

Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov.

Egen förvaltning

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang.

Brett utbud av lokaler

Med vår geografiska spridning kan vi erbjuda lokaler på ett flertal orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler.

Hållbart tänkande

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.