Om oss

Vad vi vill. Vår ambition är att bli ett av Sveriges bästa och ledande bostadsbolag som visar vägen för en hållbar utveckling. Det gör vi genom att leda branschen mot netto noll CO2-utsläpp, skapa positiv social förändring på de platser vi bygger bostäder och genom att bli branschens bästa arbetsgivare. I kraft av vår storlek vill vi skapa maximal positiv inverkan i samhället och minimal inverkan på planeten.

Vad vi gör. Med byggrätter för 18 000 bostäder, 158 000 kvadratmeter yta i förvaltning främst i Stockholmsområdet, utvecklar, säljer och förvaltar vi hållbara hem för dig. När vi utvecklar ett bostadsområde tar vi största hänsyn till klimatet och har våra boende och grannskapet i fokus.

Vilka vi är. Vi är ett bolag i stark tillväxt med stolta medarbetare. Våra huvudägare, fastighetsinvesteraren Nrep tillsammans med fastighetsbolagen Corem Property Group och ALM Equity, ger oss en stabil grund för vår tillväxtresa mot Sveriges ledande fastighets- och utvecklingsbolag!