Om oss

Vi är ett kommersiellt bostadsbolag som utvecklar hållbara bostäder för försäljning och egen förvaltning. Vår portfölj består av byggrätter för 18 000 bostäder främst i Stockholmsområdet, 2 förvaltningsfastigheter med bostäder samt 30 projektfastigheter med kommersiella lokaler.

Klövern är ett bostadsbolag med erfarna medarbetare och en attraktiv fastighetsportfölj som kommer från våra ägare, Nrep, Corem Property Group och ALM Equity.

Klövern ägs till 57 procent av Nrep, 21 procent av Corem Property Group, 20 procent av ALM Equity och 2 procent av övriga aktieägare.

Vårt varumärke har vi tagit över från det kommersiella fastighetsbolaget Klövern efter att bolaget köpts upp av Corem Property Group.

Välkommen att följa Sveriges nya bostadsbolag Klövern på vår resa mot att bli Sveriges ledande fastighets- och utvecklingsbolag som visar vägen för hållbar utveckling!