Patrik Mellgren
CEO

Född
1970

Utbildning
Byggnadsingenjör – husbyggnad och fastigheter

Tidigare erfarenhet
Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige, Corem AB, VD på Tobin Properties AB, Projektutvecklingschef Region Stockholm, Klövern AB , VD på Archus Partner AB, Regionchef Mellansverige, Peab Bostad AB samt VD Ångström & Mellgren AB

 

Louise Eklund
COO

Född
1980

Utbildning
Civilekonom, Stockholms Universitet med inriktning på Fastigheter och Finansiering

Tidigare erfarenhet
Operativ chef på ALM Småa Bostad AB samt flera andra befattningar på ALM Equity AB inklusive Operativ Chef, Affärsområdeschef Projektutveckling samt vice VD.

Mathias Wallestam
CIO

Född
1983

Utbildning
Stockholm School of Economics (MSc Economics and Business Administration, Finance)

Tidigare erfarenhet
Chef affärsutveckling inom affärsområdet projektutveckling på Corem Property Group AB, Chef affärsutveckling på Tobin Properties AB, Management konsult på Accenture Strategy samt Aktieanalytiker Carnegie Investment Bank

Jörgen Ericsson
CFO

Född
1962

Utbildning
Civilekonom

Tidigare erfarenhet
Finanschef på Estea AB, CFO på Grön Bostad, Finanschef på Victoriahem AB (tidigare Hembla AB), Koncerncontroller på Vasakronan.