Bolagsledning

Rickard Langerfors
CEO

Född
1972

Utbildning
 Högskoleingenjör

Tidigare erfarenhet
Affärsutvecklings- och transaktionschef Nrep, Vice VD Magnolia Bostad AB, Projektchef Magnolia Bostad AB, Projektchef, projektledare, produktchef Skanska Nya Hem, Förvaltare, projektledare HSB Bostad AB

 

Erik Ihse
Chef Projektutveckling

Född
1979

Utbildning
Civilekonom, Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet
Affärsutvecklare Nrep, Ackvisitör och projektchef Ikano Bostad AB, projektledare Bryggan, Projektledare Lennart Ericsson Fastigheter AB, Marknadsansvarig Familjebostäder AB

Mathias Wallestam
CIO

Född
1983

Utbildning
Stockholm School of Economics (MSc Economics and Business Administration, Finance)

Tidigare erfarenhet
Chef affärsutveckling inom affärsområdet projektutveckling på Corem Property Group AB, Chef affärsutveckling på Tobin Properties AB, Management konsult på Accenture Strategy samt Aktieanalytiker Carnegie Investment Bank

Jörgen Ericsson
CFO

Född
1962

Utbildning
Civilekonom

Tidigare erfarenhet
Finanschef på Estea AB, CFO på Grön Bostad, Finanschef på Victoriahem AB (tidigare Hembla AB), Koncerncontroller på Vasakronan.

Teresa Mattisson
Hållbarhetschef

Född
1973

Utbildning
Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola

Tidigare erfarenhet
Tidigare Hållbarhetschef Klövern/Corem Property Group. Har även en bakgrund som chef inom försäljning, energiproduktion och investeringar på E.ON, samt CSR- och klimatrelaterade frågor på Sida.