Slå larm om oegentligheter anonymt med vår visselblåsartjänst

Affärsetik är centralt för oss på Klövern och det är viktigt att slå larm om du misstänker att något strider mot våra riktlinjer. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, SlåLarm, och är endast avsedd för allvarliga ärenden så som misstänkt korruption, allvarliga anklagelser om oegentligheter såsom bedrägerier, mutbrott, arbetsmiljöbrott, diskriminering och affärsetiska avvikelser.

Du når visselblåsartjänsten här: https://www.slalarm.se/bolag/klovern/

Om du hellre vill rapportera muntligen om misstänkta oegentligheter går det bra att kontakta Malin Ullman,  ansvarig verksamhetsstöd på Klövern malin.ullman@klovern.se.

Vi gör affärer på ett professionellt och transparent sätt. Vi har nolltolerans mot oegentligheter.