Investerare

Varför investera i Klövern?

  • Unik position. Klövern har en unik högkvalitativ fastighetsportfölj med byggrätter för 24 000 hyresbostäder för egen förvaltning med fokus på Stockholmsområdet. Vi är på väg att bli en av de största bostadsbolagen i Sverige.
  • Stabil finansering. Klövern har en stark finansiell ställning med en stabil intjäningsförmåga, låg belåningsgrad och en mycket hög soliditet.
  • Effektiv projektutveckling. Vi har en erfaren ledning och en framgångsrik projektorganisation.
  • Hög hållbarhetsprofil. Med kontroll över hela värdekedjan från ritbord till långsiktig förvaltning, ser vi till att planera för, bygga och förvalta fastigheter med högsta hållbarhet. All vår nyproduktion ska miljöcertifieras

Kontaktpersoner

Anna Trane
Kommunikationschef

070-884 74 69
anna.trane@klovern.se

Mathias Wallestam
CIO

073-748 07 77
mathias.wallestam@klovern.se