Årstafältet Valla 1 & 2

Parknära bostäder i Årsta

Årstafältet är ett av Stockholms stora stadsutvecklingsprojekt med ca 6000 bostäder runt en stor och nyanlagd stadspark. I juni 2018 startade markarbetet för de första kvarteren. I projekten Årstavalla 1 & 2 planerar vi för ca 240 bostäder. 

På bästa läge, intill parken, planerar vi för hållbara och ytsmarta hem där fler har råd att bo. I kvarteret finns en förskola och på Valla torg, strax norr om fältet, hittar du både spårvagnen, butiker och annan service.

Stockholms utmarker har steg för steg omvandlats till nya stadsdelar, och Årstafältet är ett av Stockholms stora stadsutvecklingsprojekt med 6000 bostäder runt en stor och nyanlagd stadspark. Platsen kommer få en urban miljö runt en välplanerad stadspark. Området är populärt då det ligger nära city och samtidigt har nära till naturreservat och skogar i norr. Det planeras även för tunnelbana till Årstafältet, preliminärt klar till 2035.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta