Sveriges nya bostadsbolag får huvudkontor i centrala Stockholm

Sveriges nya bostadsbolag Klövern flyttar in på Kungsgatan 27 mitt i centrala Stockholm. Klövern har byggrätter för 24 000 hyresbostäder varav mer än hälften i Stockholmsområdet.

Klövern bildades i april i år med ett trettiotal erfarna medarbetare från i huvudsak huvudägarna Corem Property Group och ALM Equity. Det nya bostadsbolaget utvecklar ytsmarta och hållbara bostäder för egen förvaltning.

Byggrättsportföljen innehåller fastigheter i stadsnära lägen med bra kommunikationer för de boende.

Den 30 maj förvärvade Klövern även 3 fastigheter i Stockholmsregionen av fastighetsbolaget Broskeppet som genom affären blev delägare i Klövern. Det handlar om närmare 500 hyresbostäder i attraktiva lägen i Solna och på Värmdö.

För mer information vänligen kontakta:
anna.trane@klovern.se