Klöverns projekt i Aspudden vinner laga kraft

Detaljplanen för Klöverns projekt med 120 ungdomsbostäder på Schlytersvägen i Aspudden har vunnit laga kraft.

I Aspudden, den uppskattade stadsdelen söder om city, planerar vi för ca 120 hållbara och ytsmarta ungdomsbostäder.
De senaste tjugo åren har stadsdelen blivit populär. En förklaring kan vara det attraktiva läget nära innerstaden och en annan kan vara stadsdelarnas karaktär av förstad snarare än förort. I omedelbar anslutning till Aspuddens T-banestation planerar vi att bygga våra bostäder. Trots det citynära läget så erbjuder kvarteret i Aspudden en koppling till naturen, med dess kuperade topografi och fint placerade hus från stadsplaneringen i början av förra seklet, till vilken de nya husen kommer att anpassa sig och samspela.

För mer information vänligen kontakta:
anna.trane@klovern.se

Aspudden Schlytersvägen/Sigfridsvägen