Klövern får klartecken för 450 nya bostäder i Marievik

Klövern har nu fått klartecken för att bygga runt 450 bostäder i Marievik, Stockholm. I veckan vann detaljplanen för Marievik laga kraft.

Nu kan vi tillsammans med JM och AMF starta omvandlingen av Marievik från ett äldre kontorsområde till en levande plats med bostäder, kontor, affärer och restauranger, vackert beläget vid vattnet. Klövern planerar för att byggstarta 2025. Inflytt för de boende beräknas till 2030.

Klövern planerar för ett helt nytt kvarter bestående av flerbostadshus där bottenvåningarna är fyllda med kommersiella lokaler som exempelvis butiker, restauranger och annan service samt en förskola. Allt för att skapa ett tryggt och trivsamt gaturum. Under husen förbereds det även för ett garage för boende och verksamma i området. Kajpromanden renoveras och förbättras med sittplatser, planteringar och en badanläggning. I Marievik bor du nära stad, vatten och kommunikationer.

Totalt i området planeras det för runt 1 100 nya bostäder. Bostadshusen formar en självklar förlängning av innerstaden på andra sidan Liljeholmsbron. Från Marievik är det 10 minuters promenad till Hornstull och Tantolunden. Tillsammans med övriga fastighetsägare är vi med och bygger en modern och trygg blandstad.

För mer information vänligen kontakta:
anna.trane@klovern.se