Hållbara hem

Klöverns sociala ansvar omfattar att bidra till en mer levande och hållbar stad, allas lika möjligheter till ett bra och prisvärt boende, samt att vara en bra arbetsgivare och samarbetspartner. Genom vårt arbete skapas förutsättningar för ett inkluderande samhälle där möjligheterna att ta del av och bidra till samhället ökar. Grunden för social hållbarhet är goda levnadsvillkor för vilka möjligheten till eget boende och sysselsättning är avgörande. Hyresrätten som boendeform är därmed en möjliggörare i sig. Med vårt långsiktiga perspektiv på utvecklande och ägande av hyresbostäder skapas rätt förutsättningar för ett starkt boendeerbjudande och ett hållbart liv.

För att lyckas med uppdraget behöver vi vara en bra arbetsgivare med en arbetsplats där medarbetarna trivs, bemöts med respekt och ges möjlighet att utvecklas. Det betyder att Klövern tar ett stort ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i den egna verksamheten såväl som på byggarbetsplatserna.

Klöverns fokus inom social hållbarhet omfattar:

  • Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden
  • Skapa attraktiva och trygga hem och platser
  • Samarbeta för ökad social hållbarhet