Kista Square Garden

Omtalad förvandling mitt i Stockholms största IT-kluster 

Kista omnämns idag som Stockholms IT- kluster med stora IT bolag på plats. Området genomgår en stor förändring där kontor blandas med bostäder och service. Tack vare Kistas goda kommunikationer i form av tunnelbana, pendeltåg, flygbussar, motorvägarna E4:an och E18 samt så småningom tvärbana har området enorm potential.

Projektet blev i november 2021 utsett till Stockholms hetaste bygge enligt Byggvärldens ranking. Inget annat projekt lockar just nu lika stor punktbevakning som detta. Alla vill veta vad som sker när Ericssons gamla kontor är på väg att bli bostäder.

Huset är en av Kistas mest centrala fastigheter ligger mitt i Stockholms IT-kluster och alldeles intill Kista galleria. Här planerar vi att konvertera fastigheten och målsättningen är att skapa en kombination av bostäder och publika lokaler som ska bidra med en dynamisk stadsmiljö. Social hållbarhet är en del av vår vision av området, därför vill vi forma levande bottenvåningar med hyresgäster som går i linje med vår vision.

Om huset

Fastigheten, som är ritad av Ahrbom Fahlsten, uppfördes ursprungligen år 1985. Den har idag sex våningar, men byggrätten tillåter påbyggnad med ytterligare ett par våningar. Den tillåter även ett nytt gårdshus på innergården och en utbyggnad mot Jan Stenbecks torg.

När allt står färdigt ska den rymma cirka 1 000 hyreslägenheter i form av ettor, tvåor och treor på mellan 24 och 62 kvadratmeter – kombinerat med 10 000 kvm kommersiella ytor. Alla lägenheter i de påbyggda delarna får balkonger. Att kvarteret är både stort och kvadratiskt innebär dessutom att alla som bor där kommer att ha tillgång till en egen oas i form av en stor grön och lummig innergård – något som är ovanligt i Kista. Ambitionen är att skapa lokaler och hem med digitaliserade lösningar med en stor.

Tanken med gården är att skapa möjligheter till såväl gemensam odling som lugna platser där man bara ska kunna slå sig ner en stund. Man vill också skapa en gemensam lokal i botten av gårdshuset, där man ska kunna ha både gårdsfester och privata kalas. Utöver det tänker man omvandla en fjärdedel av taket till takterrass för de boende.

Verksamheter som stärker platsen

Som långsiktig ägare av fastigheten är vi måna om att välja lokalhyresgäster med omsorg. Målsättningen är stärka platsen genom verksamheter som bidrar till en stadsdel med liv och rörelse även utanför kontorstid. Att lyfta platsen och bidra till en bättre helhet med verksamheter som exempelvis restauranger, caféer, nöje, kultur, matbutik, gym service och en öppen förskola.

Goda kommunikationer

Fastigheten ligger inte bara intill Kista galleria och tunnelbanan, det är även nära till såväl pendeltåg och bussar som de två stora vägarna E4 och E18. Dessutom kommer den nya tvärbanan snart ha en station alldeles utanför entrén mot Jan Stenbecks torg (det finns fyra entréer). Under hela kvarteret finns ett stort garage och man arbetar på att få till någon form av bilpoolslösning. Det kommer också att bli cykelförråd för ungefär 1 500 cyklar.

Stockholms första Svanenmärkta renoveringsprojekt

Med möjligheten att bevara och återbruka en tidigare kontorsbyggnad, i stället för att riva och bygga nytt, vill vi arbeta hållbart och försöka skapa ett så klimatsmart hus som möjligt. Rent tekniskt innebär det att man behåller kontorshusets stomme och uppdaterar med moderna installationer. Både byggavfall och inredningsdelar ska inventeras, sorteras och återanvändas så långt det är möjligt.

Gipsväggar från kontoren kan till exempel återanvändas för uppbyggnad av lägenhetsväggar, medan befintliga belysningsarmaturer skickas till en firma som konverterar dem till LED som sedan säljs vidare. Andra planerade lösningar är återbruk av överskottsvärme från en kommande hyresgäst, som man vet genererar mycket värme.

Ambitionen med projektet är att Svanenmärka hela byggnaden vilket ställer krav på allt från energiförbrukning och hållbara materialval till trivsel i form av till exempel dagsljus. Kista Square Garden är också ett pilotprojekt för ”Svanen Renovering”. Om planen går i lås skulle byggnaden vara det första byggnadsprojektet i Stockholm inom kategorin.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta