Meny

Uppsala Business Park

Hitta till Uppsala Business Park

Hitta till Uppsala Business Park

Med buss

Stadsbuss nummer 11 och linjebuss 801 och 804 (kvällar och helger) stannar utanför grindarna. Hållplatsen heter Uppsala Business Park.

Med bil från E4

Kör E4 mot Uppsala, följ skyltar mot Uppsala S, i stora rondellen (bakom IKEA) tag avfarten mot Boländerna in på Tycho Hedéns väg.

Vid nästa rondell tar du höger mot Fyrislund (Rapsgatan) och sedan första höger. Första vägen till vänster finns parkeringen.

GPS

Ställ in din GPS på Rapsgatan 7, Uppsala.

Cykelparkering

Du kan parkera din cykel utanför grindarna intill stora entrén och det finns även cykelparkering under tak innanför grindarna.

Vakten

Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i vakten.
Ange vilket företag och person du ska besöka.

 

Parkering

Kring Uppsala Business Park finns ett antal olika parkerings platser. Parkeringsplatser finns norr, söder och väster om området. Innanför staketet är det begränsad biltrafik med låg hastighet som gäller.

Apcoa Parking Sverige AB ansvarar för parkeringsfrågor inom området. Till dem kan ni vända er med allt inom parkering.

E-posta gärna era idéer, frågor, klagomål, beröm eller synpunkter enligt nedan så ringer de upp eller lämnar skriftligt svar (beroende på era önskemål) skyndsamt.

Hyra parkering, överklaga en kontrollavgift, frågor gällande taxor/avgifter mm.

klovern@apcoa.se
Tel 08-556 306 70

Parkeringsplatser för företag/hyresgäster
Företaget/hyresgästen tecknar avtal med Klövern och får därefter markerade platser att parkera på utifrån det antal som avtalats. Tillstånd kan utfärdas av Mobil Park. Parkeringstillstånd ska placeras väl synligt innanför vindrutan i bilen. Parkeringsplatser kan hyras med eller utan motorvärmare.

Hyrda besöksparkeringar
Företag och hyresgäster kan i separata avtal med Klövern hyra egna besöksparkeringar. Dessa platser är uppskyltade med besök till företag/hyresgäst. Respektive företag/hyresgäst ombesörjer tillståndsgivningen.

Besökande/hyresgäster/anställda som vill lösa månadskort/dagskort
Använder sitt betalkort i parkeringsautomaten och betalar till utsatt taxa månadspris på 210 kronor alternativt dagspris på 22 kronor. Biljetten gäller i 30 dagar för månadskort och 24 timmar för dagkort. Biljett placeras väl synlig innanför vindrutan i bilen. Ingen motorvärmare ingår.

Besökande till området
Vid kortare besök (max 2 tim), tryck på besöksknappen på automaten, då erhålls en kostnadsfri biljett som placeras väl synligt i rutan. Besöksbiljett gäller i 2 timmar. Vid längre besök än 2 timmar löses biljett till utsatt taxa på 6 kronor per timme. De första 2 timmarna är dock fortfarande gratis. Biljett placeras väl synlig innanför vindrutan i bilen. Ingen motorvärmare ingår.

Handikapparkering
Separata handikapplatser finns uppskyltade.

Parkering för entreprenörer
Separat parkering för entreprenörer finns uppskyltade. Tillstånd att parkera här hämtas ut i vakten.

Motorcykelparkering
Markerade platser för motorcyklar finns på västra parkeringen. Ingen avgift för motorcyklar på markerade MC-platser.

P-förbud
På samtliga ytor som inte är uppskyltade för parkering gäller parkeringsförbud, vilket innebär att lastning och lossning är tillåten, men ingen parkering. Detta gäller t ex för genomfartsgatan.