Meny

Uppsala Business Park

Uppsala Business Park har växt upp utifrån läkemedelsindustrins krav på kvalité, prestanda och säkerhet.

Historik

I början av 1960-talet stod det klart att den lediga tomtmark i anslutning till Bolandsområdet som var möjlig att köpa inte skulle räcka till för Pharmacias expansion.

Pharmacia vände sig till Uppsala Kommuns Fastighetskontor med begäran om förslag till nya tomtområden. I Fyrislund fanns möjlighet att köpa 800 000 kvm och detta bedömdes säkerställa Pharmacias behov under mycket lång tid.

Arbetena igångsattes med Carl Nyrén som arkitekt år 1968. Pharmacias ansvariga för projektet var civilingenjör Lars Forsman med civilingenjör Arne Sten som assistent.

Området har växt upp utifrån läkemedelsindustrins krav på kvalité, prestanda och säkerhet mm. Kvalitén gör sig uttryck i arkitektonisk utformning av både byggnader, omgivning samt byggnads- och teknikdetaljer.

Området har tre dominerande material – betong, trä och rostfri plåt. Dessa har olika karaktärer och ger därför olika uttryck. Betong står för det rationella, industriella byggandet. I många byggnader är stommen exponerad. Träet står för det nordiska och humanistiska. Rostfria plåten är en blank kontrast mot den råa betongen och presenterar den rena, det kliniska, farmaceutiska. Dessa tre återkommande material gör att anläggningen känns som en helhet.

1971 års Kasper Salin-pris tilldelades Pharmacias anläggningar i Fyrislund med motiveringen ”Anläggningen utgör ett exempel på byggande där kraven på teknisk rationalitet och god arbetsmiljö har kunnat förenas i starkt konstnärlig gestaltning” Prisplaketten som är formgiven av Bror Marklund finns på en av kontorshusets pelare.

Med tiden blev detta Pharmacias huvudkontor vilket ytterligare höjde statusen och kraven på området.

Koncernkontoret är idag ombyggt till ett modernt konferenscenter högts upp i ena delen av tvillinghuset.

Historiens vingslag syns än idag då gamla herrgården i Fyrislund finns kvar. Den används idag till dagisverksamhet.

Mer historiefakta om Pharmacia i Uppsala och Fyrislund kan fås ur boken, Nittonhundra elva – Nittonhundra åttiosex – Pharmacia sjuttiofem år, av Lasse Johanson 1986.