Stäng
Välkommen till Klövern
Vår webbplats kommer att uppdateras under våren
Vi på Klövern tycker att det är viktigt att ständigt hitta nya perspektiv i vår verksamhet. Därför är vi mitt uppe i att förnya vår visuella identitet och det innebär att vi även kommer att lansera en helt ny webbplats inom kort. Men tills vidare går det utmärkt att besöka vår befintliga webbplats.
Vidare till Klovern.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt följa upp hur webbplatsen används. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår cookie policy. Läs mer om cookies här

header_organoclick-1220px.png
header_organoclick-1220px.png

OrganoClick - lokalens roll i tillväxtresan

Vad ska man tänka på när företaget växer och behöver nya lokaler? “Kravspecifikationen är lång när vi söker lokal, och därför är det viktigt för oss att ha en flexibel hyresvärd”, säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Företaget grundades 2006 efter vetenskapliga framsteg inom flamskyddat virke, vattenavvisande textilier och starka kompositmaterial vid Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

Marten_Hellberg_citat.png

– På sex år gick vi från att vara ett litet forsknings- och utvecklingsbolag vid Stockholms Universitet till att idag vara ett Nasdaq-noterat företag med dotterbolag i Norge och Finland, säger Mårten Hellberg.

Oavsett vilken förändringsprocess en verksamhet genomgår innebär det oftast att företaget förr eller senare behöver se sig om efter en ny lokal, målbilden bör vara att ha en verksamhetsanpassad lokal som stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete.

Så hur tänker man när det börjar bli dags att leta ny lokal?  Den frågan ställde sig Mårten Hellberg redan 2011. OrganoClick växte så det knakade, företaget hade fått in order som skulle mångdubbla omsättningen och man skulle starta en pilotproduktion vilket ställde krav på lokalens utformning. Resultatet blev att företaget gick från att ha ett krypin till en lokal om först 600 kvm och sedan 4 000 kvm.

Välj lokal efter tillväxtplan och behov

Valet föll först på en lokal om 600 kvm inom Klöverns fastighetsbestånd i Täby. Den avgörande faktorn i beslutet kring val av lokal gällde dock inte i första hand själva lokalen utan möjligheten som Klövern kunde erbjuda om att byta lokal inom beståndet allt eftersom företaget växte. Att känna en långsiktig trygghet och därmed kunna fokusera på den fortsatta expansionen av verksamheten var huvudmålet för OrganoClick.

– Vi behövde etablera oss på riktigt, och tack vare Klöverns engagemang och flexibilitet kände vi att lokalerna i Täby var de rätta, säger Hellberg.

När verksamheten växer – betänk hur man bäst utnyttjar de resurser och tillgångar som finns till hands, fortsätter Hellberg. Kan man bygga om, bygga ut eller är det dags att byta lokal?

Det är inte säkert att en större lokal automatiskt också ger en bättre och flexiblare arbetsplats. Välj inte lokaler som bara är större och matchar den strategiska planen – lokalen bör även möta kraven vad gäller funktion, utformning och design.

Lokalens flexibilitet är central för företag i tillväxt

Redan efter två år hade OrganoClick återigen vuxit ur sina lokaler, vilket ledde till att verksamheten flyttade till en lokal om 4 000 kvm inom Klöverns bestånd i Täby.

– Produktionsvolymen hade helt enkelt blivit för stor, säger Mårten Hellberg. Vi behövde kontor, labb och produktion under ett och samma tak.

Att flytta verksamheten eller anpassa befintlig lokal tar både tid och är kostsamt, av den anledningen är hög flexibilitet i lokalen en viktig beståndsdel.

Tillväxtkurvan går upp och ner för alla företag. Betänk:

  • Hur ser tillväxtresan ut?
  • Vilken möjlighet finns att utöka verksamheten i befintlig lokal?
  • Blir de nya lokalerna för trånga om antalet medarbetare ökar med tio procent?

– Klövern är en lyhörd hyresvärd, menar Hellberg. Att Klövern vågade satsa på OrganoClick under den tidiga tillväxtfasen betydde mycket för verksamheten. Vi är väldigt tacksamma för det.

Välj lokaler med framtiden i åtanke

När man diskuterar lokalen internt är det lätt att man fastnar i frågor som är kopplade till kostnader, så som hyra, driftkostnader, möbler med mera. Något som företag även bör lägga tid på är att fundera över huruvida arbetsmiljön gynnar verksamheten, stöttar ledarskapet och inspirerar medarbetare.

– Vår produktion och omsättning hade ökat markant, när vi letade nya lokaler 2014 hade vi en del specifika krav så som tillräcklig tillgång till el och hög golvbärighet. Klövern såg till att samtliga våra behov uppfylldes och hyresgästanpassade lokalen efter vår verksamhet. Klövern har genom sina lokaler varit en viktig del av vår verksamhets positiva utveckling, avlutar Hellberg.