Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt följa upp hur webbplatsen används. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår cookie policy. Läs mer om cookies här

header-for-vara-hyresgaster-elavtal.png
header-for-vara-hyresgaster-elavtal.png

Minskning av klimatpåverkan

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi aktivt med att välja rätt energislag. Från den 1 juli 2016 köper vi förnybar värme från E.ON till våra fastigheter anslutna till Norrköpings fjärrvärmenät.

Detta innebär att vi minskar koldioxidutsläppet för fjärrvärme från 98 procent till 0 procent. På Klövern pågår ett ständigt arbete med att minska vår värmeförbrukning. Målet att minska värmeförbrukningen med 12 procent under treårsperioden 2013-2015 överträffades då utfallet blev 14 procent. Vårt nya mål är en reduktion på minst 6 procent under 2016-2018.

Sedan 2012 är all elenergi Klövern köper vattenbaserad, grön el. I Norrköping är vi även stolta över vår solcellsanläggning som ligger på taket till Kopparhammaren 2. Vi har där installerat cirka 600 kvadratmeter solpaneler som årligen producerar ca 85 000 kWh, vilket motsvarar 1/3 av husets årliga förbrukning.

Vi arbetar även kontinuerligt med att minska fastigheternas vattenanvändning. För fem år sedan ersattes vattenperlatorer med snålspolande varianter vilket resulterade i 20 procents minskning av vattenförbrukningen.