Uppsala Business Park

Välkommen att ta del av UBPs spännande utvecklingsplaner!

Digital konferens

Den 21 januari 2021 höll vi en digital konferens för befintliga hyresgäster i Uppsala Business Park. Vi berättade om den nya varumärkesidentiteten och våra höga ambitioner att få parkens företag att växa och utvecklas samt möjliggöra för nya företag att etablera sig i parken.

UBP är på väg att bli en urban stadsdel med näringslivet i fokus. Här kan vi dela kunskaper och resurser, utöka samarbeten och tillgängliggöra extern kompetens. Vi presenterade pågående projekt, vår hållbara vision och de fysiska utvecklingsplanerna som är framtaget av samtliga fastighetsägare på området tillsammans med Uppsala Kommun.

Om du missade konferensen kan du se filmen nedan.

 

Digital konferens

Ta del av UBP´s spännande utvecklingsplaner!

Den 21 januari 2021 höll vi en digital konferens för befintliga hyresgäster i Uppsala Business Park. Ta del av UBPs spännande utvecklingsplaner här!