Örebro Entré

Örebro

Klövern skapar ett nytt landmärke i Örebro.

Klöverns stadsutveckling i Örebro

Projektet är beläget vid norra infarten till Örebro centrum med ett utmärkt läge för både tåg- och bilburna besökare. Området ligger inom kommunens beslutade satsning Pulsådern Örebro. Klöverns ambition är att fortsätta den påbörjade utvecklingen av området och skapa ett landmärke för regionen i ett ytterst eftertraktat läge.

Örebro Entré

Byggnaden är ritad av Archus Arkitektur.

Örebro Entré

Örebro är Sveriges sjunde största kommun med drygt 150 000 invånare och tillväxttakten är cirka 3 000 personer per år. Näringslivet präglas av allt från traditionell tung industri till högteknologisk forskning och kvalificerad tjänsteproduktion. Örebro har ett av landets mest expansiva universitet och ett universitetssjukhus. Det geografiska läget och goda kommunikationer bidrar till att göra Örebro till en av Sveriges mest betydelsefulla gods- och logistiknoder. Här möts E18 och E20 som binder ihop staden med Stockholm, Göteborg och Oslo och här finns landets fjärde största fraktflygplats.

Den första etappen av Örebro Entré kommer att bli 14 våningar hög och innehålla kontor, hotell, restaurang, gym och inbjudande utemiljöer och omfatta cirka 8 600 kvm. Den andra etappen utgörs av en planerad ombyggnation av en före detta postterminal. Totalt beräknas hela projektet omfatta cirka 17 000 kvm.

Örebro Entré

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Curt Grundman för att få mer information om Klöverns stadsutveckling i Örebro.

Skicka email

Andra utvalda stadsutvecklingsprojekt

Visionsbild gatumiljö Klarabergsgatan

Klarabergsgatan, Stockholm

Med varsam hand renoverar vi denna byggnad till sin forna glans.

Vår ambition är att skapa en plats som flödar av liv och där pulsen är märkbar.

Läs mer om Klarabergsgatan

Uppsala Business Park, Uppsala

Målet är att skapa en innovationsmiljö i världsklass.

Ett sammanhang där en dynamisk blandning av människor och företag genom samarbeten skapar utveckling, tillväxt och framgång.

Läs mer om UBP
Kista

Kista, Stockholm

Vår vision är en urban stadsdel med global räckvidd.

Stockholms stad har identifierat Kista som ett fokusområde för utveckling. Det har vi på Klövern också.

Läs mer om framtidens Kista
Söderstaden

Söderstaden, Stockholm

Vår vision är en stadsdel med pulserande atmosfär.

Slakthusområdet utvecklas tillsammans med evenemangsområdet till en destination med internationell dragkraft.

Läs mer om Söderstaden

Västerås

Vi förädlar befintligt bestånd i kombination med nyproduktion.

Vår stadsutveckling i Västerås innefattar områdena City, Mälarporten, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Läs mer om Västerås

New York

Klövern utvecklar fastigheter på Manhattan.

Samtliga projekt genomförs tillsammans med fastighetsutvecklaren GDSNY och avsikten är att byggnaderna ska bli miljöcertifierade.

Läs mer om New York