Meny

Västra hamnen, Nyköping

Invid Nyköpings Hamn planeras för ca 500 havsnära lägenheter.

Västra hamnen, Nyköping

I Spelhagsområdet invid Nyköpings Hamn planeras för ca 500 havsnära lägenheter. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.

Denna havs- och citynära nya stadsdel i Nyköping utvecklas i nära samarbete med Nyköpings kommun. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2020 och därefter påbörjas förvandlingen till moderna kvarter med attraktiva bostäder. Klövern bevarar och utvecklar den gamla magasinsbyggnaden på västra kajen.

Sara Karlsson
Projektledare Projektutveckling
010-482 70 16

Skicka email