Regulatorisk

Nrep blir ny huvudägare i Klövern – investerar cirka 6,5 miljarder

Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, ALM Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden.

Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, ALM Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden

”Med Nrep som ny huvudägare i Klövern säkrar vi en stabil finansiering för bolagets fortsatta expansion med en kunnig och erfaren fastighetsinvesterare och det möjliggör en byggnation av Klöverns stora byggrättsportfölj”, säger Patrik Essehorn, ordförande i Klövern.

Affären – tillsammans med sedvanlig extern finansiering – möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om cirka 24 000 bostäder och därmed ambitionen att bli ett av Sverige största bostadsbolag.

Tillträde förväntas ske i augusti 2023. I samband med tillträdet genomför Klövern en riktad nyemission om högst 1 020 miljoner kronor, varvid Nrep kommer att teckna sig för aktier i Klövern till ett värde om 1 miljard kronor. Nrep kommer därefter upp i cirka 65 procents ägande i Klövern.

”I ett läge när bostadsmarknaden i Sverige har tvärnitat känns det verkligen bra att vi tillsammans med vår nya huvudägare Nrep kan börja bygga bostäder i första hand i Stockholm. Vår ambition är att starta cirka 800 bostäder redan 2023”, säger Patrik Mellgren, VD på Klövern.

Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad kvarstår som delägare i Klövern.

Om Nrep. Nrep, en del av Urban Partners, är en av Europas största fastighetsinvesterare med mer än 8 miljoner kvadratmeter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Läs mer på www.nrep.se</