Regulatorisk

Nrep blir ny huvudägare i Klövern – investerar cirka 6,5 miljarder

Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, ALM Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden

”Med Nrep som ny huvudägare i Klövern säkrar vi en stabil finansiering för bolagets fortsatta expansion med en kunnig och erfaren fastighetsinvesterare och det möjliggör en byggnation av Klöverns stora byggrättsportfölj”, säger Patrik Essehorn, ordförande i Klövern.

Affären – tillsammans med sedvanlig extern finansiering – möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om cirka 24 000 bostäder och därmed ambitionen att bli ett av Sverige största bostadsbolag.

Tillträde förväntas ske i augusti 2023. I samband med tillträdet genomför Klövern en riktad nyemission om högst 1 020 miljoner kronor, varvid Nrep kommer att teckna sig för aktier i Klövern till ett värde om 1 miljard kronor. Nrep kommer därefter upp i cirka 65 procents ägande i Klövern.

”I ett läge när bostadsmarknaden i Sverige har tvärnitat känns det verkligen bra att vi tillsammans med vår nya huvudägare Nrep kan börja bygga bostäder i första hand i Stockholm. Vår ambition är att starta cirka 800 bostäder redan 2023”, säger Patrik Mellgren, VD på Klövern.

Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad kvarstår som delägare i Klövern.

Om Nrep. Nrep, en del av Urban Partners, är en av Europas största fastighetsinvesterare med mer än 8 miljoner kvadratmeter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Läs mer på www.nrep.se</