Regulatorisk

Klövern förvärvar utvecklingsprojekt om cirka 500 bostäder i Solna

Klövern har skrivit avtal om att utveckla och förvärva byggrätter med potential om cirka 500 bostäder i Solna av Ursus Real Estate Management. Projektet innefattar bostadsrätter och hyresrätter i ett attraktivt stads- och sjönära läge.

”Förvärvet av projektet i Solna kommer helt rätt i tiden och ger oss byggrätter i ett attraktivt stads- och vattennära område som väldigt väl kompletterar Klöverns befintliga portfölj och tillväxtambitioner”, säger Rickard Langerfors VD för Klövern.

Projektet är beläget i stadsdelen Huvudsta och har en potential om cirka 500 bostäder om fem kvarter nära vattnet och endast cirka 10 till 15 minuter från city. Detaljplaneprocessen är i tidigt skede och planen förväntas vinna laga kraft 2027.

Utvecklingsområdet är en viktig del i att knyta samman Solna med innerstan, beläget nordväst om Västra Kungsholmen och sydväst om Hagastaden, två nyligen utvecklade snabbväxande områden. En ny tunnelbaneuppgång i anslutning till fastigheten innebär att kopplingen till innerstan är mycket god för stadsdelen och framför allt för projektet.