Fakturering

Klövern AB och dess dotterbolag förordar e-fakturor. Det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor.

Om ni redan idag kan skicka Svefaktura (e-faktura), kan ni fortsätta att använda er befintliga lösning. Om ni inte har en lösning för att skicka Svefaktura, väljer ni något av nedanstående alternativ.

 

1. E-faktura

InExchange är Klöverns samarbetspartner för mottagande av e-fakturor. Kontakta dem på 0500-44 63 60 eller gå in på deras hemsida www.inexchange.se, om ni behöver hjälp att komma igång eller diskutera vilket alternativ som passar er bäst.

Den vanligaste lösningen – InExchange Fakturaskrivare
Ett skrivarprogram installeras på er dator. Faktura skapas som vanligt och vid utskrift väljs denna skrivare, som skickar fakturan i rätt format till mottagaren.

För er med ett fåtal fakturor eller som saknar affärssystem – InExchange Web
Klövern erbjuder er att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor/år manuellt på InExchange Web.

För er med stora fakturavolymer – InExchange Integrerad tjänst
Vid stora fakturaflöden passar en integrerad tjänst bättre. En XML-fil skapas från ert affärssystem. Fakturafilen skickas med automatik till InExchange där den omvandlas till elektroniska fakturor till oss.

Elektronisk adress:
Bolagets GLN-nr

Fysisk adress (information/påminnelser mm):
[Bolagsnamn]
Box 1024
611 29 Nyköping

Er referens: [fastighetsnr el. kostnadsställe el. projektnr] *

Fakturaadresser (Excel)

*Klövern har referenskontroll på alla e-fakturor, vilket innebär att vid fel referens stoppas fakturan och leverantören får ett felmeddelande.

 

2. PDF-faktura/Pappersfaktura

BancTec är Klöverns skanningpartner och tar emot Klöverns pdf-fakturor och pappersfakturor. Klövern försöker dock ersätta pappersfakturor med e-fakturor så långt det är möjligt. De leverantörer, som ännu inte skickar e-faktura, kan tillsvidare skicka sina fakturor i pdf-format.

Fakturaadress för PDF-faktura/pappersfaktura
[Bolagsnamn]
Kund-id KLÖ[Bolagsnr]
106 42 Stockholm

Er referens: [fastighetsnr el. kostnadsställe el. projektnr]

Fakturaadresser (Excel)

Mailadress för PDF-faktura*: klo0000@tps.banctec.se

*OBS! endast en faktura med ev. bilagor per mail!.

 

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit)


Klöverns uppgifter:


Information som gäller den specifika fakturan:

 • Er referens i form av fastighetsnr, kostnadsställe eller projektnr.*
 • Namn på beställaren ska anges. Ange namnet i valfritt fält (ej i referensfältet)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.

* Er referens. En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i fältet er referens och består av en sifferkombination om 4, 6 eller 7 siffror (ett fastighetsnummer, kostnadsställe eller projektnummer). Beställaren ska upplysa er om referensen vid beställning.

 

Övrigt

För mer information gällande e-fakturor eller andra fakturafrågor, vänligen skicka e-post till oss på e-faktura@klovern.se.