Meny

 

Till dig som vill bli leverantör till Klövern

Vi arbetar dagligen med många olika samarbetspartners.

Är du intresserad av att arbeta med oss, kontakta inkop@klovern.se med en intresseanmälan.

Skicka email till oss

FN:s Global Compact

Klövern stödjer FN:s Global Compacts principer. Förutom att följa lagstiftningen har vi därmed åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption. Med anledning av detta åtagande förväntar vi oss att våra leverantörer, precis som vi, följer nationell lagstiftning och respekterar de internationella konventioner och riktlinjer som är grunden för FN:s Global Compact.