Kalender

 

2021-03-29
Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-04-07
Förväntad dag för utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-04-28
Delårsrapport januari-mars 2021


2021-04-28
Årsstämma 2021


2021-07-14
Delårsrapport januari-juni 2021


2021-10-22
Delårsrapport januari-september 2021