Kalender

2021-06-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning till preferensaktieägare


2021-06-30

Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare


2021-07-05

Förväntad dag för utdelning till preferensaktieägare


2021-07-14

Delårsrapport januari-juni 2021


2021-10-22

Delårsrapport januari-september 2021


2022-02-11

Bokslutskommuniké 2021