Meny

Kalender

2020-12-28
Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-01-07
Förväntad dag för utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-02-17
Bokslutskommuniké 2020


mars 2021
Årsredovisning 2020


2021-03-29
Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-04-07
Förväntad dag för utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-04-28
Delårsrapport januari-mars 2021


2021-04-28
Årsstämma 2021