Meny

Kalender.

2020-10-05
Förväntad dag för utdelning till preferensaktieägare


2020-10-21
Delårsrapport januari – september 2020


2021-01-07
Förväntad dag för utdelning till stam- och preferensaktieägare


2021-02-17
Bokslutskommuniké 2020


2021-04-07
Förväntad dag för utdelning till stam- och preferensaktieägare