Meny

Utdelning

Utdelningen ska långsiktigt uppgå till minst 50 procent av förvaltningsresultatet. Utdelningen till preferensaktieägarna ska långsiktigt inte överstiga 30 procent av förvaltningsresultatet. Vid bedömning av utdelningens storlek ska beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur.

Utdelning per stamaktie och räkenskapsår

 • 2019: 0,26 kr (0,13 kr respektive 0,13 kr med tillhörande avstämningsdagar 30 december 2020 och 31 mars 2021).
 • 2018: 0,46 kr
 • 2017: 0,44 kr
 • 2016: 0,40 kr
 • 2015: 0,35 kr
 • 2014: 0,30 kr
 • 2013: 0,27 kr
 • 2012: 0,27 kr
 • 2011: 0,23 kr
 • 2010: 0,27 kr
 • 2009: 0,23 kr
 • 2008: 0,18 kr
 • 2007: 0,27 kr
 • 2006: 0,23 kr
 • 2005: 0,18 kr
 • 2004: 0,14 kr

Historiska siffror är justerade för den fondemission och sammanläggning (omvänd split) som genomfördes under det fjärde kvartalet 2014.

 

Utdelning preferensaktier

Preferensaktier: 20,00 kr per år, fördelat lika över fyra kvartal (5,00 kr).

 • Den 30 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2020, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 26 juni 2020.
 • Den 30 september 2020 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2020, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2020.
 • Den 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 december 2020.
 • Den 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag den 7 april 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2021.

 

Utdelning stamaktier

 • Den 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 december 2020.
 • Den 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag den 7 april 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2021.