Aktier

Klövern har tre aktieslag – stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier, som alla är noterade på Nasdaq Stockholm.

Det totala antalet registrerade aktier uppgick per 30 June 2021 till 1 138 697 289, varav 85 471 753 stamaktier av serie A, 1 036 781 536 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Uppgifter om utdelning och utdelningsdatum finns under Utdelning samt i Kalender.