Meny

Aktier

Klövern har tre aktieslag – stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier, som alla är noterade på Nasdaq Stockholm.

Det totala antalet registrerade aktier uppgick per 30 september 2020 till 932 437 980, varav 69 358 703 stamaktier av serie A, 846 635 277 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier.

En stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

Antalet aktieägare uppgick per 30 september 2020 till ca 60 900.

Uppgifter om utdelning och utdelningsdatum finns under Utdelning samt i Kalender.