stol-hero

Resurseffektivitet

Klöverns ambition är att öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas och minimera det avfall som går till förbränning och deponi.

Resurseffektivitet

Utmaningarna är stora inom avfallsområdet, men det är också här de största möjligheterna finns att bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi genom miljösmart hantering av materialflöden och nya affärsmodeller.

Resurseffektivitet är ett viktigt utvecklingsområde för framtiden. Klöverns ambition är att öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas och minimera det avfall som går till förbränning och deponi. Detta påverkar både Klöverns projektverksamhet och förvaltningsverksamhet. Hyresgäst- och verksamhetsavfall är förutom en miljöfråga också en stor arbetsmiljöfråga för Klöverns driftpersonal, en viktig fråga ur ett nöjdkundperspektiv och förknippat med höga kostnader för både Klövern och hyresgästerna.

 

Återbruk Väst

Hur får man fastighetsbranschen att bli mer resurseffektiv?

Det försöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Klövern och andra fastighetsaktörer ta reda på i det branschöverskridande projektet Återbruk Väst. Ambitionen är att byggavfall ska ses som en effektiv resurs och en möjlighet att minska klimatpåverkan, med syfte att etablera återbruk som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning. Återbruk Väst är en praktisk förlängning av IVL:s plattform Centrum för cirkulärt byggande. Samverkan är effektivt för att driva utvecklingen framåt och kunna etablera  en ny marknad för återbruk. På det sättet kan vi åstadkomma klimatnytta på riktigt.

Läs mer om Återbruk Väst

Smartare ombyggnationer

Hållbara ombyggnationer och hyresgästanpassningar är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Stora mängder bygg- och inredningsmaterial slängs i dag i onödan. Hållbara lokalanpassningar med ökat återbruk kommer fortsatt att vara i fokus.

Miljöcertifiering och klimatanpassning

Vid nybyggnation eller totalrenoveringar av byggnader är användningen av miljöcertifieringssystem ett sätt att säkerställa resurseffektivitet och miljöanpassade materialval.

Se Miljöcertifierade byggnader

Kista

Återbruk som framtidslösning

Ett hållbart kontor med fokus på återbruk

Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gör vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsätter kunskaperna från det branschöverskridande samarbetet Återbruk Väst till verklighet.

Om projektet
  • 46% av befintliga väggar bevaras
  • 54% av befintliga väggar (gips och glas) demonteras och flyttas
  • 100% av befintliga flyttade väggar och partier återbrukas (inkl 10% spill)
  • 80% återanvändning av möbler
  • 10% upcycling (klä om, lacka om, bygga om)

 

Lokalerna ska kännas inspirerande och förmedla nytänk, kreativitet och spontanitet.

Veronica Mentzer

Biträdande affärsenhetschef på Stockholm Norra, Klövern

Det är en förmån och unik möjlighet att få vara med och förädla ett hus som mina kollegor ritade för över 20 år sen.

Laura Conradi

Arkitekt och återbruksexpert på White Arkitekter

 

klövern-klimatet-karusell

Klimatboklsut

Ökad kartläggning av växthusgasutsläpp

Avfall orsakar stora mängder växthusgasutsläpp och är ett av de områden där Klöverns möjligheter att påverka är som störst, en av Klöverns väsentliga miljöaspekter. Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Därför beräknar vi bolagets utsläpp enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Klövern använder protokollets scope 1, scope 2 och delar av scope 3. Ambitionen är att öka antalet kategorier inom scope 3 och kontinuerligt förbättra statistiken. Avfall är en av dessa kategorier och för 2019 har förbättrad statistik för bland annat avfall tillkommit.

Se Klöverns Klimatbokslut