Kloverns-fokusomraden-och-hallbarhetsmal_hero2

Förnybar energi

All el som används i Klöverns byggnader är förnybar och kommer från solel eller vattenkraft.

Förnybar energi

En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan handlar om energianvändning i form av el, kyla och värme. Den energi vi köper är därför avgörande för vårt omställningsarbete.

Målet är att all energi som används i byggnaderna ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor senast 2022. Under 2019 ökade andelen förnybar energi från 61,9 procent till 68,2 procent. All el som används i Klöverns byggnader är förnybar och kommer från solel eller vattenkraft. I de fall fjärrvärmeleverantören inte kan erbjuda fjärrvärme från enbart förnybara energikällor klimatkompenseras utsläppen av leverantören. Övergången till enbart förnybar energi är en avgörande del av Klöverns målsättning att vara klimatneutralt i förvaltningsverksamheten senast 2025.

Egenproduktion av solel

Vår ambition att ställa om innebär också att bidra med att producera förnybar energi. Det gör vi genom att använda våra tak till solcellsanläggningar. 2025 ska motsvarande fem procent av elanvändningen vara egenproducerad från förnybara källor. Det motsvarar 5 GWh el eller hushållsel till cirka 1 000 villor årligen. Under 2019 producerade vi 580 MWh solel. 6 nya anläggningar byggdes under året i Karlstad, Stockholm, Nyköping, Göteborg och Malmö med en installerad effekt om 745 kW.

Laddstationer för elbilar

Klövern vill erbjuda alla hyresgäster stöd för sin egen omställning. 2018 inledde vi ett samarbete med vattenfalls laddnätverk InCharge som ger förutsättningar att möta hyresgästernas önskemål om smidig elbilsladdning med förnybar el. Klövern har  hittills möjliggjort närmare 300 laddplatser tillsammans med våra hyresgäster.

I linje med vår ambition om att erbjuda hyresgäster innovativa och hållbara lösningar har Klövern investerat i bildelningstjänsten Elbilio.

Hyresgäst? Hyr elbil i Kista här

Förnybar energi i siffror 2019

14

Idag har Klövern totalt 14 solcelsanläggningar.

580

Produktion från solceller ökade till 580 MWh. En ökning med 242 MWh sen året innan

MWh

68

Andelen förnybar energi ökade till 68%. En ökning med över 6 procentenheter från året innan.

%