Meny
Solceller-kista-hero

Ett klimatarbete som tål granskning

Vi har ett klimatarbete vi är trygga med, och låter oberoende forskare från organisationen Science Based Targets granska om vi uppfyller Parisavtalets mål om stoppade klimatförändringar.

Klimat

vallingby-Alternativ-kolumn-höger

Det långsiktiga målet för Klövern är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och ökad resurseffektivitet. Genom en bra samverkan kan Klövern och hyresgästerna tillsammans minska resursanvändningen och miljöpåverkan ytterligare.

Klöverns målsättningar

  • År 2022 ska all energi som används i Klöverns byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.
  • År 2022 ska minst hälften av Klöverns fastigheter ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm.
  • År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor.
  • År 2025 ska Klövern vara klimatneutralt i förvaltningsverksamheten.
  • År 2030 ska Klöverns energianvändning halveras per kvm jämfört med 2018.
  • Klövern ska sträva efter att minimera det avfall som går till förbränning och deponi, samt öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas.
  • Vi ska säkerställa en långsiktig resurseffektiv projektverksamhet med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Våra konkreta handlingar

Förnybar energi och egenproduktion av solel

Vår ambition att ställa om innebär att all energi som används i Klöverns byggnader ska vara förnybar senast 2022, men också att vi producerar egen solel. En stor del av ett fastighetsbolags klimatpåverkan handlar om energianvändning i form av el, kyla och värme. Den energi vi köper är därför avgörande för vårt omställningsarbete.

Se Förnybar energi
Nykoping-AI

Energieffektivisering och artificiell intelligens

Energiförbrukning är en av Klöverns viktigaste miljöaspekter och bolaget har alltid arbetat med att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften, med goda resultat. Våra medarbetares kunskap och engagemang är en avgörande kraft i arbetet med energieffektivisering. Klöverns modell med lokal driftpersonal och nationell teknikorganisation ger de förutsättningar vi behöver för att nå våra mål.

Se Energieffektivisering
kontor1

Det hållbara kontoret

Hållbara ombyggnationer och hyresgästanpassningar är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Klövern fokuserar på att öka andelen avfall som återvinns eller återbrukas, minimera det som förbränns eller slängs och genom smartare ombyggnationer bidrar vi till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Se Resurseffektivitet
Koppar3-alternativkolumn_topp

Miljöcertifiering och klimatanpassning

Utöver insatser för att minska klimatpåverkan har Klövern, som ett led i att förädla och förbättra våra fastigheter, påbörjat ett arbete med att miljöklassificera alla byggnader. Miljöklassificeringen är också grunden för klimatanpassning, något som krävs för att hantera framtidens utmaningar till följd av ett mer extremt klimat.

Se Miljöcertifierade byggnader
solna-hero

Lägre energianvändning och ökad andel förnybar energi

Vi har alltid varit målmedvetna när det kommer till att minska fastigheternas energiförbrukning och optimera driften. Vår ambition att ställa om innebär också att bidra med att producera förnybar energi. Det gör vi genom att använda våra tak till solcellsanläggningar.

Se mer Hållbarhet i siffror

Förnybar energi i siffror

14

Solcellsanläggningar

Antal

580

Producerades under 2019 på Klöverns tak

MWh

68

Andel förnybar energi

Procent

Mer om Klöverns klimatarbete

klövern-klimatet-karusell

Klimatbokslut

Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska ge upphov till så liten negativ klimatpåverkan som möjligt.

Sedan 2013 har Klövern beräknat utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), den globala standard som används för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp.

Klöverns klimatbokslut

UN Global Compact

Klövern stöttar UN Global Compacts 10 principer

Klövern stöttar världens största hållbarhetsinitiativ för företag. UN Global Compacts 10 principer är en del av Klöverns uppförandekod för leverantörer. Det innebär att vi uppmanar våra leverantörer att aktivt arbeta för en bättre miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och en sund arbetsmiljö.

UN Global Compact
ariane-launch

Energieffektivisering

Halverad värmeförbrukning genom kundsamarbete

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans med hyresgästen genomför Klövern ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat. Hittills har elförbrukningen minskat med en tredjedel och värmeförbrukningen har mer än halverats.

Se Energieffektivisering
elbilio1

Elbilpool och laddplatser

Hållbara lösningar för våra kunder

Klövern erbjuder våra hyresgäster innovativa och hållbara lösningar. Ett exempel är vår investering i bildelningstjänsten Elbilio som tillsammans med närmare 300 laddplatser skapar förutsättningar för hållbart resande.

Hyresgäst? Lär mer här.