Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi ständigt för att Klövern ska bidra till att både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Hälsa och engagemang

Engagerade och affärsdrivna medarbetare är en av Klöverns främsta tillgångar.

För att förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa investerar Klövern i en rad olika hälsofrämjande åtgärder. I början på 2019 initierades även projektet Arbetsmiljö 2.0 med syfte att förbättra vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete ytterligare och som ytterst handlar om att alla som befinner sig i våra byggnader ska ha en säker och sund miljö att arbeta i.

Klöverns målsättningar

  • Klövern ska ha engagerade, affärsdrivna medarbetare som lever upp till bolagets värderingar och är goda ambassadörer.
  • Klövern ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö där alla mår bra.

Klövern Challenge 2019 – Vad är ditt footprint?

Årets hållbarhetssatsning innehöll både en månadslång klimatutmaning och en satsning på hälsa då alla medarbetare gavs möjlighet att träna med sina kollegor på arbetstid en gång i veckan. Genom klimatsmarta och hälsosamma val i vardagen sparade Klöverns medarbetare tillsammans totalt 69,3 ton CO2e.

Läs mer om Klövern Challenge i Hållbarhetsredovisningen 2019

Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern

Klövern är titelsponsor till Lidingöloppet on Tour som arrangeras tillsammans med lokala idrottsföreningar runt om i landet, överskottet går till största delen tillbaka till föreningen på orten. Under föregående år arrangerades tolv lopp. Hyresgäster bjöds in att springa tillsammans med Klövern på de orter där bolaget har fastighetsbestånd.

Läs mer om Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern

Klövern flaggar rosa

Klövern är en stolt rosa företagsvän till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Kampanjen pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor. Under oktobermånad belyser vi vårt stöd genom att flagga med rosa Klövernflaggor på utvalda fastigheter inom vårt bestånd.

#KlövernFlaggarRosa