Indigo-hero

Klöverns hållbarhetsarbete

Klövern är en del av en hållbar framtid. Genom höga krav och ambitioner skapar vi varaktiga lösningar för framtidens företag, individer och samhällen.

Klöverns hållbarhetsarbete

För oss på Klövern handlar hållbar utveckling om att göra våra fastigheter bättre för miljön, bättre för kunden och mer lönsamma på en och samma gång. Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: Långsiktig värdeutveckling, Klimat, Hållbar stadsutveckling, Hälsa och engagemang.

 

Fokusområden och hållbarhetsmål

Klöverns hållbarhetsarbete är strukturerat utifrån fokusområden och hållbarhetsmål. De beskriver hur Klöverns verksamhet bidrar till de globala målen och adresserar samtidigt Klöverns största affärs- och klimatrelaterade risker och möjligheter.

Globala-Målen-för-hållbar-utveckling

Hållbarhetsmålen är våra konkreta handlingar

I arbetet med Klöverns fokusområde och hållbarhetsmål är alla med och bidrar. På så vis kan Klöverns verksamhet bidra till hållbar utveckling. Här och nu, med närhet och engagemang.

Ladda ner Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål

Klöverns fokusområden

Klimat

Ett klimatarbete som tål granskning

Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och ökad resurseffektivitet.

Se Klimat

Långsiktig värdeutveckling

Vi investerar långsiktigt

 

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga.

Se Långsiktig värdeutveckling

Hållbar stadsutveckling

Vi förbättrar staden

Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten.

Se Hållbar stadsutveckling

Hälsa och engagemang

Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi för att bidra till att både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Se Hälsa och engagemang

 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärsnytta genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email