Kopparhammaren2

Hållbarhet

För oss på Klövern handlar hållbar utveckling om att göra våra fastigheter bättre för miljön, bättre för kunden och mer lönsamma på en och samma gång.

Klöverns hållbarhetsstrategi

Hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem.

Klöverns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i vår vision, vår affärsidé och våra värderingar. Den beskriver Klöverns ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och det globala klimatavtalet.

Hållbarhetsstrategin kopplar samman vår kärnverksamhet med våra ambitioner att bidra till de globala målen. Utifrån det fokuserar vi på fyra områden: Långsiktig värdeutveckling, Klimat, Hållbar stadsutveckling, Hälsa och engagemang.

Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att styra verksamheten ansvarsfullt och samtidigt hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Det är viktigt att Klöverns varumärke bygger trygghet och stabilitet för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som andra intressenter.

Ladda ner Klöverns Hållbarhetsredovisning 2020

Fokusområden och hållbarhetsmål

Klimat

Ett klimatarbete som tål granskning

Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och resurseffektivitet.

Se Klimat

Långsiktig värdeutveckling

Vi investerar långsiktigt

I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga.

Se Långsiktig värdeutveckling

Hållbar stadsutveckling

Vi förbättrar staden

Tillsammans med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, ekonomi och planeten.

Se Hållbar stadsutveckling

Hälsa och engagemang

Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför arbetar vi för att bidra till att både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Se Hälsa och engagemang

Klöverns hållbarhetsarbete

uppsala-gate-bildspel

Förnybar energi

Vi använder våra tak till solcellsanläggningar

Vår ambition att ställa om innebär att all energi som används i Klöverns byggnader ska vara förnybar senast 2022, men också att vi producerar egen solel.

Läs mer om Förnybar energi
Nyköping-AI

Energieffektivisering

AI för minskad energiförbrukning

Energiförbrukning är en av Klöverns viktigaste miljöaspekter och bolaget har alltid arbetat med att minska energiförbrukningen och optimera driften, med goda resultat.

Läs mer om Energieffektivisering
Kista-gate-återbruk

Det hållbara kontoret

Med fokus på återbruk och resurseffektivitet

Hållbara ombyggnationer är en av fastighetsbranschens stora utmaningar. Genom smartare ombyggnationer bidrar vi till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Läs mer om Resurseffektivitet
elbilio1

Elbilpool och laddplatser

Hållbara lösningar för våra kunder

Klövern erbjuder våra hyresgäster innovativa och hållbara lösningar. Ett exempel är vår investering i bildelningstjänsten Elbilio som tillsammans med närmare 300 laddplatser skapar förutsättningar för hållbart resande.

Läs mer om Elbilio
Solna-gate

Miljöcertifierade byggnader

Ett verktyg för att höja och säkerställa kvalitet

Vi strävar långsiktigt efter att miljöklassificera alla våra byggnader. Miljöklassning är ett verktyg för att höja och säkerställa kvalitet. Miljöklassade fastigheter stödjer också våra hyresgäster i deras omställningsarbete.

Se Miljöcertifierade byggnader
Honung

Hållbar stadsutveckling

Samarbete som gynnar biologisk mångfald

Klövern har samarbete med biodlare i flera regioner. Bina ger honung att bjuda våra hyresgäster på och bidrar samtidigt till urbana ekosystemtjänster, en viktig aspekt vid hållbar stadsutveckling.

Se Hållbar stadsutveckling
ariane-launch

Energieffektivisering

Halverad värmeförbrukning genom kundsamarbete

RUAG Space är en av Europas ledande rymdteknikutvecklare. Tillsammans genomför vi ett energieffektiviseringsprojekt med goda resultat.

Läs mer om Energieffektivisering
lidingöloppet-2

Hälsa och engagemang

Bättre hälsa för medarbetare och kunder

Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår bra. Därför är träning och hälsa ett viktigt tema för externa aktiviteter där medarbetare och kunder bjuds in att delta.

Se Hälsa och engagemang

Hållbarhet i siffror

År 2019 hade Klövern totalt

14 st

solcellsanläggningar.
Årlig produktion motsvarar hushållsel till mer än 100 villor.

Förnybar energi

Av Klöverns fastigheter har

50 procent

en energianvändning lägre än
100 kWh/kvm. Ett av våra uppnådda hållbarhetsmål.

Energieffektivisering

Våra medarbetare sparade

70 ton CO2e

under Klövern Challenge 2019. En utmaning på temat hållbarhet och hälsa.

Hälsa och engagemang

Koldioxidutsläpp per kvadratmeter

5,2 kg CO2e

Vi beräknar våra utsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol.

Klimatbokslut

Andel förnybar energi 2019

68 procent

Mål: År 2022 ska all energi som används i Klövern byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.

Förnybar energi

Mål och resultat

Våra målsättningar siktar mot att säkerställa att Klövern behåller positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen.

Se mer Hållbarhet i siffror

 

teresa_mattison

Vill du veta mer?

Kontakta vår Hållbarhetschef Teresa Mattisson

”För mig handlar det om att skapa förtroende, och visa hur vi skapar affärsnytta genom ett hållbarhetsarbete som bidrar till en positiv klimatpåverkan.”

Skicka email