Meny

Fastigheter

Den 30 juni 2020 omfattade Klöverns innehav 348 fastigheter.

Fastigheter

Den 30 juni 2020 omfattade Klöverns innehav 348 fastigheter. Vid samma tidpunkt uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till 2 558 tkvm med ett verkligt värde om 56,1 mdkr och ett hyresvärde om 3,8 mdkr.

Ladda ner Fastighetsförteckning 2020-06-30 (pdf)