Fastigheter

Den 30 juni 2021 omfattade Klöverns innehav 342 fastigheter.

Fastigheter

Den 30 juni 2021 omfattade Klöverns innehav 342 fastigheter. Vid samma tidpunkt uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till 2 458 tkvm med ett verkligt värde om 61,1 mdkr och ett hyresvärde om 3,9 mdkr.

Ladda ner Fastighetsförteckning 2021-06-30 (pdf)