Meny

Fastigheter

Den 31 december 2020 omfattade Klöverns innehav 350 fastigheter.

Fastigheter

Den 31 december 2020 omfattade Klöverns innehav 350 fastigheter. Vid samma tidpunkt uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till 2 551 tkvm med ett verkligt värde om 57,4 mdkr och ett hyresvärde om 3,8 mdkr.

Ladda ner Fastighetsförteckning 2020-12-31 (pdf)