Fastigheter

Den 31 mars 2021 omfattade Klöverns innehav 341 fastigheter.

Fastigheter

Den 31 mars 2021 omfattade Klöverns innehav 341 fastigheter. Vid samma tidpunkt uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till 2 420 tkvm med ett verkligt värde om 58,3 mdkr och ett hyresvärde om 3,8 mdkr.

Ladda ner Fastighetsförteckning 2021-03-31 (pdf)