Meny

Fastigheter

Den 30 september 2020 omfattade Klöverns innehav 347 fastigheter.

Fastigheter

Den 30 september 2020 omfattade Klöverns innehav 347 fastigheter. Vid samma tidpunkt uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till 2 550 tkvm med ett verkligt värde om 56,6 mdkr och ett hyresvärde om 3,8 mdkr.

Ladda ner Fastighetsförteckning 2020-09-30 (pdf)