Organisation

Klöverns lokala förankring är avgörande för relationen till kunden. En decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för gynnsamma relationer är en av Klöverns framgångsfaktorer.

Klövernkoncernen är organiserad med huvudkontor i Stockholm och Nyköping samt lokala affärsenheter i ett stort antal städer.

Klövern finns representerat med egna medarbetare på 12 affärsenheter i Sverige och Danmark. Egen personal som rent fysiskt finns där hyresgästen valt att lokalisera sig är en garanti för snabb service och bra marknadskännedom samt en förutsättning för hela affärsidén. Klövern har även utlandsverksamhet i New York.

Klövern ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Ledorden närhet och engagemang genomsyrar den platta organisationen med korta beslutsvägar. Stort mått av självständigt arbete och egna beslut i alla befattningar, engagerar och ger drivkraft. Medarbetaren finns alltid nära sin kund, såväl på affärsenheten där hyresgästen är kunden som på huvudkontoret där affärsenhetena, investerare, media med flera är motparter. Den 30 juni 2021 uppgick antalet anställda i koncernen till 293 personer.

Klöverns organisation

Klöverns organisation