Meny

Valberedning

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.

Representanter

Mia Arnhult (Rutger Arnhult via bolag)

Christina Tillman (Corem Property Group)

Lars Höckenström (Gårdarike)

Johannes Wingborg (Länsförsäkringar fondförvaltning)

Pia Gideon (Styrelsens ordförande)

 

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Representanterna kan nås via e-post:

Skicka Email