Meny

Styrelsen

Styrelsen i Klövern består av fem ledamöter med Pia Gideon som ordförande.

Pia Gideon

Pia Gideon

Ordförande sedan årsstämma 2016.
Ledamot sedan 2013.
Född 1954.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Action Aid Sverige och Qlucore AB.
Ledamot i Metria AB och Apoteket AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: 31 500 stamaktier av serie B. Oberoende ledamot.

Rutger Arnhult

Rutger Arnhult

Ledamot sedan 2009.
Född 1967.
VD i Klövern AB.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i M2 AssetManagement AB (publ). Ledamot i Corem Property
Group AB (publ).

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: 12 528 484 stamaktier av serie A, 127 419 499 stamaktier av serie B och 655 284 preferensaktier, via bolag, direkt och indirekt. Beroende relativt bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Eva Landén

Eva Landén

Ledamot sedan årsstämma 2011.
Född 1965.
VD i Corem Property Group AB.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Specialfastigheter AB (publ).

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Beroende relativt bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Ulf Ivarsson

Ulf Ivarsson

Ledamot sedan årsstämma 2018.
Född 1961.
Co-founder och arbetande ordförande i AB Stratio.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Curago AB, FlexQube AB (publ), SmartHome4U Sweden AB och Syntegra Invest AB.
Ledamot i PostProcess Technologies, Inc.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Oberoende ledamot.

Johanna Fagrell Köhler

Johanna Fagrell Köhler

Ledamot sedan årsstämma 2018.
Född 1966.
VD i Creuna AB.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i ClayPort AB.
Ledamot i Creuna AB, G5 Entertainment AB (publ), S-group Holding AB, Jula Holding AB och Jula AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Oberoende ledamot.

 

* Per den 31 december 2019.