Styrelsen

Styrelsen i Klövern består av fyra ledamöter med Pia Gideon som ordförande.

Pia Gideon

Pia Gideon

Ordförande sedan årsstämma 2016.
Ledamot 2013-2016.
Född 1954.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Action Aid Sverige och Qlucore AB.
Ledamot i Metria AB och Apoteket AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: 39 375 stamaktier av serie B. Oberoende ledamot.

Eva Landén

Eva Landén

Ledamot sedan årsstämma 2011.
Född 1965.
VD i Corem Property Group AB.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Specialfastigheter Sverige AB (publ).

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Beroende relativt bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Ulf Ivarsson

Ulf Ivarsson

Ledamot sedan årsstämma 2018.
Född 1961.
Co-founder och arbetande ordförande i AB Stratio.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i Curago AB, FlexQube AB (publ), SmartHome4U Sweden AB, Syntegra Invest AB och Playground TV.
Ledamot i PostProcess Technologies, Inc.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Oberoende ledamot.

Johanna Fagrell Köhler

Johanna Fagrell Köhler

Ledamot sedan årsstämma 2018.
Född 1966.
VD i Creuna AB.

Övriga styrelseuppdrag*: Ordförande i ClayPort AB.
Ledamot i G5 Entertainment AB (publ), S-group Holding AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav. Oberoende ledamot.

Ulf Ivarsson

Lars Höckenström

Ledamot sedan årsstämma 2021.
Född 1956.

Övriga styrelseuppdrag*: Ledamot i Guard Therapeutics International AB, Rhovac AB samt Devyser Diagnostics AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern*: 6 000 stamaktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

* Per den 31 december 2020.