Revisorer

Vid årsstämman 2021, för tiden intill årsstämman 2022, omvaldes Ernst & Young AB till revisorer i bolaget.
Ansvarig revisor är Mikael Ikonen, auktoriserad revisor, född 1963. Mikael Ikonen är nyvald revisor i Klövern sedan årsstämman 2021.

Revisorer väljs enligt bolagsordningen varje år.