Bolagsledning

I Klöverns ledning ingår fyra befattningshavare med olika ansvarsområden.

Peter Kinnunen

Peeter Kinnunen1

Transaktionschef
Född 1973.
Anställd sedan 2012.

Utbildning: Civilingenjör.

Tidigare anställning: COO Vanir Asset Management 2010–2012, Chef Transaktion & Analys Kungsleden AB (publ) 2007–2010.

Styrelseuppdrag: Inga externa.

Aktieinnehav i Klövern*: 149 460 stamaktier av serie B och 1 685 preferensaktier via bolag och direkt.

1) Tillförordnad VD från och med 26 mars 2021

Jens Andersson

Jens Andersson

Finanschef
Född 1973.
Anställd sedan 2013.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare anställning: Projektledare Catella Corporate Finance 2012-2013,
CFO Vanir Asset Management 2010-2012, Senior Vice President Aareal Bank 2001-2010.

Styrelseuppdrag*: Inga externa.

Aktieinnehav i Klövern*: 83 250 stamaktier av serie A, 133 750 stamaktier av serie B via bolag, direkt och indirekt.

Malin Löveborg

Malin Löveborg

Bolagsjurist
Född 1978.
Anställd sedan 2017.

Utbildning: Jur. kand.

Tidigare anställning: Advokat/senior biträdande jurist Setterwalls advokatbyrå 2007-2017,
biträdande jurist Hamilton advokatbyrå 2005-2007.

Styrelseuppdrag*: Inga.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav.

Susanne Hörnfeldt

Susanne Hörnfeldt

Strategi- och analyschef
Född 1969.
Anställd sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjör.

Tidigare anställning: Konsult/Partner Newsec 2001-2014

Styrelseuppdrag*: Inga.

Aktieinnehav i Klövern*: Inget innehav.

* Per den 31 december 2020.