Eva Landén, VD Klövern

Tillsammans skapar Klövern och Corem ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner.”

VD har ordet

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Våra cirka 340 fastigheter har en total uthyrningsbar yta på ungefär 2,5 miljoner kvadratmeter. Vi erbjuder våra hyresgäster attraktiva lokaler inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan också i en lång rad av starka regionstäder över hela landet, samt i Köpenhamn och New York. Vi är främst fokuserade på kontor men erbjuder även lokaler för företag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel; såväl som inom lager och logistik. Dessutom arbetar Klövern med projekt av bostadsutvecklingskaraktär.

En central komponent i Klöverns affärsidé är närhet och engagemang. Det uttrycket innefattar inte bara att kunna våra orter gata upp och gata ner, utan också att känna allt och alla. Genom lokalt baserad personal på alla prioriterade orter säkerställer vi att våra cirka 4 300 hyresgäster, liten som stor, ska kunna få bästa möjliga service och bemötande.

Det är viktigt för oss att vara en stor fastighetsägare. Det ger en möjlighet att erbjuda flexibla kontorslösningar, både i termer av storlek och i form av skapande av skräddarsydda ytor.

Vi arbetar i dagsläget med cirka 450 projekt, alltifrån mindre uppgraderingar av kontorsytor till fullskaliga nybyggnationsprojekt. Vår ambition är att hela tiden ligga steget före när det gäller att hjälpa våra kunder att skapa den optimala arbetsplatsen.

Hållbarhet ska som en röd tråd löpa genom hela Klöverns verksamhet. Detta manifesteras bland annat genom miljöklassning av byggnader. Fastigheternas energiförbrukning och användande av energi från förnybara källor är viktiga aspekter i Klöverns miljöarbete för vilka tydliga målsättningar satts upp.

Corem Property Group offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021. Klövern är sedan den 15 juni 2021 ett dotterbolag till Corem Property Group.

Eva Landén, VD Klövern

Den 24 juni 2021 tillträdde Eva Landén befattningen som ny VD för Klövern.