Patrik Mellgren
CEO

Född
1970

Utbildning
Byggnadsingenjör

Tidigare erfarenhet
Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige, Corem AB, VD på Tobin Properties AB, Projektutvecklingschef region Stockhom Klövern AB, VD på Archus Partner AB, Regionchef Mellansverige Peab Bostad samt VD Ångström & Mellgren AB

Louise Eklund
COO

Född
1980

Utbildning
Civilekonom, Stockholms Universitet med inriktning på Fastigheter och Finansiering

Tidigare erfarenhet
Operativ chef på ALM Småa Bostad AB samt flera andra befattningar på ALM Equity AB inklusive Operativ Chef, Affärsområdeschef Projektutveckling samt vice VD.

Mathias Wallestam
CIO

Född
1983

Utbildning
Stockholm School of Economics (MSc Economics and Business Administration, Finance)

Tidigare erfarenhet
Chef affärsutveckling inom affärsområdet projektutveckling på Corem Property Group AB, Chef affärsutveckling på Tobin Properties AB, Management konsult på Accenture Strategy samt Aktieanalytiker Carnegie Investment Bank

Jörgen Ericsson
CFO

Född
1962

Utbildning
Civilekonom

Tidigare erfarenhet
Finanschef på Estea AB, CFO på Grön Bostad, Finanschef på Victoriahem AB (tidigare Hembla AB), Koncerncontroller på Vasakronan.

Anna Trane
Kommunikationschef

Född
1968

Utbildning
Civilekonom, MBA med inriktning mot internationell ekonomi och marknadsföring, Uppsala universitet.

Tidigare erfarenhet
Kommunikationschef på Kungsleden AB och Head of Corporate Media Relations på NCC AB. Tidigare varit press- och PR-chef på it-konsultbolaget Cybercom Group AB samt redaktör och programledare för SVT:s ekonominyheter.

Malin Ullman
Chef affärsstöd

Född
1980

Utbildning
Arkitekt, KTH Stockholm och Ensa-PB Paris.
Fördjupning inom konst och bebyggelse 3 år, Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet
Verksamhetschef, ALM Affärsområde Projektutveckling
Teknik- och hållbarhetsansvarig, Järntorget Byggintressenter
Projekteringsansvarig, Järntorget Byggintressenter
Arkitekt SAR/MSA, AW Arkitekter och Storesund arkitekter

Teresa Mattisson
Hållbarhetschef

Född
1973

Utbildning
Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola

Tidigare erfarenhet
Tidigare Hållbarhetschef Klövern/Corem Property Group. Har även en bakgrund som chef inom försäljning, energiproduktion och investeringar på E.ON, samt CSR- och klimatrelaterade frågor på Sida.

Greger Jansson
Inköpschef

Född
1970

Utbildning
Yrkesutbildning Bygg och anläggning

Tidigare erfarenhet
Inköpschef Einar Mattson, Inköpschef SSM, Inköpsansvarig Wallenstam och Arbetschef på byggbolaget Åc bygg.